Ny vannledning til Brevik vanntårn

Innhold

Porsgrunn kommune ved Kommunalteknikk skal rehabilitere eksisterende vannledning fra Hillsveg til Brevik vanntårn med totallengde ca. 500m.

Rehabilitering utføres med miljøvennlige metode ved Inntrekning av ny vannledning i den eksisterende vannledningen og graving ved knekkepunkter lang traseen.

Arbeidet skal utføres av Porsgrunn kommune i egenregi med innleid entreprenør for

Inntrekning av ny vannledning.

I denne forbindelse vil det bli begrenset fremkommelighet for tur gående i veien.

Planlagt anleggsoppstart er i uke 40-2020 og forventet ferdigstillelse uke 52-2020.

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til:

Prosjektleder: Sadq Saddik Shukri, Porsgrunn Kommune, Mobil nr.: 917 73 994
E-post: sadq.saddik.shukri@porsgrunn.kommune.no 

Anleggsleder: Jens Arvid Aas, Mobil nr.: 906 09 661

E-post: jens.arvid.aas@porsgrunn.kommune.no

Til toppen