Kirkebakken stenges for gjennomkjøring ved Østre Porsgrunn kirke

Innhold

Vegen forbi Østre Kirke blir ikke tilgjengelig for gjennomkjøring fra mandag 10. februar.

Gravearbeidene over Kirkebakken vil pågå frem til sommerferien, og det blir i denne perioden begrenset fremkommelighet ved Kirkebakken.
Det vil fortsatt være adkomst til parkeringsplassen ved kirkegården fra sør, mens brukere av kirken og beboere i berørte tverrgater har adkomst fra nord.

Gravearbeidene fører til at flere får endret kjøremønster. Det er viktig at de som skal kun skal kjøre gjennom Porsgrunn benytter seg av Rv36 og Fv32 mellom Skien og E18.
Anbefalt omkjøring er via Fv354-Porsgrunnstunnelen. Samtidig tilrettelegges det for at de som har ærend i Porsgrunn sentrum skal finne frem til riktig sted, til riktig tid.

Det jobbes mye med oppgradering av veger, torg og vann- og avløpsledninger i Porsgrunn sentrum.
I uke 8 (vinterferieuka) stenges Øyekastvegen pga gravearbeider for vann og avløp i området ved Frednes sykehjem.
Øyekastvegen åpner igjen i uke 9, men det vil bli redusert fremkommelighet i form av lysregulering og dirigering her frem til mai 2020.

Beboere som blir direkte berørt i forbindelse med graving eller planlagt vannavslag blir kontaktet i forkant av arbeidene, i henhold til Porsgrunn kommune sine rutiner.

Om det er spørsmål i tilknytning til gravearbeider eller omkjøring, ta kontakt med oss.

Til toppen