I forbindelse med Bypakke Grenland sine arbeider med oppgradering av Fylkesvei 356 (Vabakken – Porsgrunn brua) er det planlagt nattarbeid uke 23 og uke 25

Innhold

Arbeidet består av fresing av veibanen og asfalteringsarbeider.

Arbeidene er planlagt gjennomført i uke 23 – 25 på følgende ukedager:

uke 23 onsdag – torsdag, uke 24 tirsdag –torsdag og uke 25 mandag - torsdag.
Det skal ikke arbeides i helger i nevnte tidsperiode.

Manuell dirigering av trafikk ved behov.

Omkjøring skiltes ved stengt veg. 

Arbeidstiden vil i hovedsak være fra kl. 23.00 06.00.

Arbeidene vil nødvendigvis medføre ulemper og belastninger for berørte naboer.

Miljørettet helsevern i Grenland har imidlertid erfaring med at god informasjon og dialog med berørte naboer er et svært viktig tiltak for å begrense mulige problemer.

Ansvarlig utfører er Veidekke Entreprenør AS.

Kontaktperson

Joacim Jensen
Team utbygging Bypakke Grenland
Samferdsel, miljø og mobilitet

Mobil: 40 41 22 49

Til toppen