Herregårdsbekken- ny vannledning

Innhold

Porsgrunn kommune ved Kommunalteknikk skal omlegge vannledning fra eksisterende vannkum i Movegen til eksisterende vannkum på gbnr. 600/4 - se vedlagt oversiktskart.

Arbeidet skal utføres av Porsgrunn kommune med innleid entreprenør for horisontalboring under fylkesvei 3260 og resterende strekning av traseer skal utføres med tradisjonelt graving.

Planlagt anleggsoppstart er april 2020 og forventet ferdigstillelse juli 2020.

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del trafikk, støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få omlagt kommunal vannledning.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til:

Prosjektleder: Sadq Saddik Shukri, Porsgrunn Kommune, Mobil nr.: 917 73 994
E-post: sadq.saddik.shukri@porsgrunn.kommune.no 

Anleggsleder: Jens Arvid Aas, Mobil nr.: 906 09 661
E-post: jens.arvid.aas@porsgrunn.kommune.no

Til toppen