Bytte av tredekke på Brattsberg brygge

Innhold

Området det skal jobbes på er det som er mørkegrått på kartutsnittet

Veidekke skal i gang med å bytte tredekke på Brattsberg brygge.

Kommunalteknikk avd. bydrift må starte utskiftning av tredekke ved Brattsberg brygge i desember.
Dette er på bakgrunn av dårlig tilstand på treverket. Arbeidet vil vedvare til ut på nyåret.
Beklager ulempene dette medfører.

Kontaktperson

Karina K. Moen Wallekjær
Avdelingsingeniør Bydrift

Porsgrunn Kommune
Tlf.arb.: 917 76 102
E-post: karina.wallekjaer@porsgrunn.kommune.no

Til toppen