Anleggsarbeid Vallermyrene

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye hovedvannledningen for drikkevann fra langs Vallermyrene fra Øygardsvegen til Moheim. I den forbindelse vil det bli anleggsarbeid i dette område.

Anleggsarbeidet på Vallermyrene vil i hovedsak bestå av inntrekning av ny vannledning i eksisterende vannledning. Det vil si at det blir gravegroper der det nye røret skal føres inn i det eksisterende røret og der det skal settes ned nye kummer. Kart under viser røde markeringer for groper. Mest sannsynlig blir det ikke nødvendig å grave ved alle markeringer. Antall groper som må graves vet vi ikke med sikkerhet før vi er i gang med anleggsarbeidet.

Det er entreprenør Eckholdt og Mortensen DA som skal utføre anleggsarbeidet for Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk.

Framdriftsplan anleggsarbeid:

 • Oppstart riggplass 1: September – Oktober 2020
 • Oppstart riggplass 2: September – Oktober 2020
 • Sveising av rør ved Øygardsvegen: Oktober-November 2020
 • Grop 3 – 6: November - Desember 2020
 • Grop 2 - 3: Desember 2020 – Januar 2021
 • Grop 6 – 8: Januar – Februar 2021

 • Sveising av rør ved Bjørndalvegen Oktober-November 2020
 • Grop 8 – 9: November 2020
 • Grop 9 – 11: November – Desember 2020
 • Grop 11 – 15: Januar – Mars 2021
 • Grop 1: Februar - Mars 2021
 • Opprydding: Februar – Mars 2021

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få fornyet gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Beboere som blir direkte berørt av arbeidet vil bli kontaktet direkte av Porsgrunn kommune eller innleid entreprenør.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Prosjektleder Kommunalteknikk
Lene Sparre Thunes
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 976 91 161
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Anleggsleder Eckholdt og Mortensen DA

Tor Martin Lindland
991 65 906
E-post: tor-martin@eckholdt.no

Til toppen