Anleggsarbeid Vallermyrene

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye hovedvannledningen for drikkevann fra langs Vallermyrene fra Øygardsvegen til Moheim. I den forbindelse vil det bli anleggsarbeid i dette område.

Kart med gul markering for trasé, rød markering for groper.

Anleggsarbeidet på Vallermyrene vil i hovedsak bestå av inntrekning av ny vannledning i eksisterende vannledning. Det vil si at det blir gravegroper der det nye røret skal føres inn i det eksisterende røret og der det skal settes ned nye kummer.

Det er entreprenør Eckholdt og Mortensen DA som skal utføre anleggsarbeidet for Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk. I utgangspunktet ønsker Porsgrunn kommune å starte anleggsarbeidet februar 2020. På grunn av større utfordringer i utførelsen enn antatt og høyt vannforbruk om sommeren, har vi valgt å utsette dette arbeidet til høsten 2020. De vil si at oppstart anleggsarbeid vil bli høsten 2020 og avslutte i løpet av vinteren 2021.

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Beboere som blir direkte berørt av arbeidet vil bli kontaktet direkte av Porsgrunn kommune eller innleid entreprenør.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Prosjektleder
Lene Sparre Thunes
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 976 91 161
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen