Anleggsarbeid Vallermyrene

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk har fornyet hovedvannledningen for drikkevann langs Vallermyrene fra Øygardsvegen til Moheim. I den forbindelse har det vært anleggsarbeid i dette området.

Kart med gul markering for trasé, rød markering for groper.

Anleggsarbeidet på Vallermyrene består i hovedsak av inntrekning av ny vannledning i eksisterende vannledning. Det vil si at det er gravegroper der det nye røret føres inn i det eksisterende røret, og der det settes ned nye kummer. Kart under viser røde markeringer for groper.

Det er entreprenør Eckholdt og Mortensen DA som utfører anleggsarbeidet for Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk.

Status anleggsarbeid:

 • Oppstart riggplass 1: September – Oktober 2020, Utført
 • Oppstart riggplass 2: September – Oktober 2020, Utført
 • Sveising av rør ved Øygardsvegen: Oktober-November 2020, Utført
 • Inntrekking av rør Grop 3 – 6: November - Desember 2020, Utført
 • Inntrekking av rør Grop 2 - 3: Desember 2020 – Januar 2021, Utført
 • Inntrekking av rør Grop 6 – 8: Januar – Februar 2021, Utført
 • Inntrekking av rør Grop 8 – 9: November 2020, Utfør
 • Sveising av rør ved Bjørndalvegen Oktober-November 2020, Utført
 • Grop 9 – 11: November – Desember 2020, Utført
 • Grop 11 – 13: Januar – Mars 2021, Utført
 • Grop 2: Desember 2020 – Januar 2021, Utført
 • Grop 1: Februar - Mars 2021, Utført
 • Opprydding: Februar – April 2021, Pågår

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få fornyet gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Beboere som blir direkte berørt av arbeidet vil bli kontaktet direkte av Porsgrunn kommune eller innleid entreprenør.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Prosjektleder Kommunalteknikk
Lene Sparre Thunes
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 976 91 161
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Anleggsleder Eckholdt og Mortensen DA:
Tor Martin Lindland
Mobil nr.:991 65 906
E-post: tor-martin@eckholdt.no

Til toppen