Anleggsarbeid Rønningvegen og Gjøavegen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal skifte ut vann- og avløpsrørene (kloakk) i Rønningvegen og Gjøavegen. I tillegg skal det legges et nytt overvannsrør (regnvann). Se vedlagt kart over anleggsområde.

Utskifting og etablering av vann- og avløpsanlegget i Rønningvegen og Gjøavegen

Dette anleggsarbeidet er delt inn i 3 parseller:

  • Parsell 1: Kryssing Øyekastvegen og rehabilitering vannledning Øyekastvegen
  • Parsell 2: Fra Øyekastvegen opp Rønningvegen til Fiolvegen
  • Parsell 3: Fra Rønningvegen opp Gjøavegen 10

Entreprenør for gjennomføring av dette prosjektet er Bjørn & Øyvind Tveter AS.

 Fremdriftsplan og status for anleggsarbeidet:

  • Rehabilitering av vann- og avløpsrør i Øyekastvegen oppstart midten av august 2019
  • Rehabilitering av vann- og avløpsrør kryssing Øyekastvegen oppstart midten av september 2019
  • Rehabilitering av vann- og avløpsrør Rønningvegen oppstart oktober 2019
  • Rehabilitering av vann- og avløpsrør Gjøavegen oppstart Januar 2020

Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knarrdalstrand, der Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette for å minske regnvann inn til renseanlegget, som vil forbedre rensekvaliteten samt fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Prosjektet har derfor fokus på dette, samt veiutforming mht. flomveg.

Det må påregnes noe ulempe som støy, støv, rystelser, endret kjøremønster og adkomst mens anleggsarbeidet pågår. Nærmere informasjon vil bli gitt. Vi ber om forståelse for dette og vi vil gjøre vårt beste for at gjennomføringen skal gå så greit som mulig.

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til:

Bjørn & Øyvind Tveter AS
Anders B. Andersen
Mobil: 971 84 077
E-post: anders@tveter.no

Henning Jarl Haukedal
Porsgrunn Kommune
Mobil: 924 02 966

Til toppen