Anleggsarbeid Nystrandvegen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye hovedvannledningen for drikkevann i Nystrandvegen. I den forbindelse vil det bli anleggsarbeid i dette område.

Kart med gul markering for trasé.

Anleggsarbeidet i Nystrandvegen omfatter trase vist med gul strek på kart over. Arbeidet vil i hovedsak bestå av inntrekning av ny vannledning i eksisterende vannledning. Det vil si at det blir gravegroper der det nye røret skal føres inn i det eksisterende røret og der det skal settes ned nye kummer.

Status anleggstiltak

Anleggsarbeidet med utskifting av hovedvannledning i Nystrandvegen er ferdig.

Asfaltering er utført.

Resterende oppussing av områder utenfor vei og veimerking vil bli utført i løpet av august.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Prosjektleder
Lene Sparre Thunes
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 976 91 161
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen