Anleggsarbeid mellom Prestealleen og Hovholt

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye hovedvannledningen for drikkevann i området Prestealleen – Kromsdalen – Hovholt.

Prestealleen

Mesteparten av arbeidene vil foregå på/ved gs-vei og jorder/dyrket mark.

Anleggsarbeidet vil i hovedsak bestå av inntrekning av ny vannledning inni eksisterende vannledning. Det vil si at det blir etablert større gravegroper der:

- nye røret skal føres inn i det eksisterende røret
- ved retningsendringer på det eksisterende røret
- nedsetting av nye kummer

Det er anleggsavdelingen ved kommunalteknikk i Porsgrunn kommune som skal stå for anleggsarbeidene. Selve inntrekningen av vannledningen skal utføres av STEG Entreprenør AS.

  • Planlegging og prosjektering ble påbegynt i mars 2022.
  • Antatt oppstart av anleggsarbeidet er august/september 2022.
  • Fremdriftsplan for anleggsarbeidet vil være ferdig i løpet av august 2022. Vi antar en anleggstid på ca. 6 mnd.

Oppdatert informasjon om anleggstiltaket og status fremdrift for dette arbeidet vil dere finne på Porsgrunn kommune sine nettsider i løpet av hele anleggsperioden:

https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/anleggsarbeid/

Vi vil bruke telefonvarsling i forbindelse med evt. informasjon til beboere både i prosjektering- og anleggsfasen. For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Det kan bli noe begrenset fremkommelighet og omlegginger av gs-vei mens anleggsarbeidet pågår. Det må også regnes med noe støy og støv som følge av dette arbeidet. Vi håper på forståelse for dette.

Kontaktinformasjon

Spørsmål som gjelder prosjektet rettes til undertegnende.

Porsgrunn Kommune Kommunalteknikk

Prosjektleder: Stig Hernholm, mob. 917 37 872, Stig.Hernholm@porsgrunn.kommune.no

Anleggsleder: Kari Tisjø, mob. 913 77 032, Kari.Tisjo@porsgrunn.kommune.noTil toppen