Anleggsarbeid Kulltangvegen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye vannledning i Kulltangvegen.

Figur 1: Blå strek viser trase for vannledninger som skal skiftes ut. De røde sirklene viser hvor vi har planlagt angrepspunkter på ledningen, her blir det tradisjonell graving.
Figur 1: Blå strek viser trase for vannledninger som skal skiftes ut. De røde sirklene viser hvor vi har planlagt angrepspunkter på ledningen, her blir det tradisjonell graving.

Framdriftsplan

  • Tilstandsrapporter

Porsgrunn kommune har engasjert Nord Taksering AS for tilstandsrapporter av private eiendommer langs anleggstraseen. De eiendommene dette vil være aktuelt for vil bli kontaktet av overnevnte firma for avtale for registrering. Dette vil skje i tidsrommet juli/august. Disse tilstandsrapportene vil også distribueres til de husstandene det gjelder om det er ønskelig.

  • Oppstart anleggsutførelse er planlagt i september 2022
  • Ferdigstillelse av arbeidene er planlagt nov 2022

Bakgrunn for tiltak

Porsgrunn kommune skal fornye to vannledninger i Kulltangvegen.
Vannledningene er fra 1929 og det er tidligere lekkasjer på disse som utløser tiltaket.  

Porsgrunn kommune vil benytte seg av nodig-metoden inntrekking for renovering av disse. Det vil si at vi ikke skal grave opp hele traseen, men kun angrepspunkter for adkomst til ledningen. Deretter vil vi trekke en ny vannledning inn i eksisterende ledning. Vi skal også grave to groper for nedsetting av to nye kummer. Se bilde over.
I tillegg blir det noe graving i forbindelse med flytting av private stikkledninger. De husstandene dette gjelder for vil bli kontaktet direkte av Porsgrunn kommune.

Praktisk informasjon

Det vil være Steg Entreprenør AS som utfører anleggsarbeidet.

De vil ha en riggplass ved snuplass i enden av Kulltangvegen, se bilde under.

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også regnes med en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Vi håper på forståelse for dette.

Porsgrunn kommune vil bruke telefonvarsling i forbindelse med informasjon til beboere. Du bør sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Kontaktinfo

Prosjektleder Byggherre
Navn: Stine Mari Kaste Naas
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 467 60 021
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Anleggsleder entreprenør

Navn: Glenn Wiik
Steg Entreprenør AS
Mobil nr.: 926 25 141
E-post: glenn.wiik@steg.no

Til toppen