Anleggsarbeid Korketrekker’n Langangen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal legge nye vannledninger i Korketrekker’n i Langangsvegen.

Kartskisse av trase for ny vannledning:

Anleggsarbeidet med å legge de nye vannledningene medføre stenging av Langangsvegen. Tidsrommet for denne stengingen er ikke helt avklart med Statens vegvesen ennå, men mest sannsynlig blir dette fra omtrent midten av oktober til begynnelsen av desember.

Det er entreprenør Eckholdt og Mortensen DA som skal utføre anleggsarbeidet for Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk. De vil starte opp arbeidet oktober 2019. Planlagt anleggsslutt er i mars 2020.

Porsgrunn kommune vil benytte SMS til beboere langs Langangsvegen fra Lillegårdskrysset til Kokkersvoll og på Sagbakk angående forestående stenging av vei. Når anleggstiltaket pågår vil vi også informere på denne måten ifm dato for stenging og åpning av vei. Det er viktig at beboerne sjekker at deres adresse er registrert med riktig telefonnummer på: http://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Kontaktinformasjon

Kontaktperson fra Kommunalteknikk er: 
Lene Sparre Thunes tlf. 976 91 161

Kontaktperson fra Echoldt og Mortensen DA er:
Prosjektleder Ingfrid Svendsen, mobil 952 99 501
Anleggsleder Martin Brathagen, mobil 952 99 505

Til toppen