Anleggsarbeid inntaksledning Mensvann

Innhold

Porsgrunn kommune skal legge ny inntaksledning for drikkevann mellom Mensvann og Mjøvann. Årsaken til dette tiltaket er å forsterke drikkevannsforsyningen. I den forbindelse vil det bli begrenset fremkommelighet for turgåere.

Figur 1: Kartskisse som viser de to buene som blir berørt av anleggsarbeidet.
Figur 1: Kartskisse som viser de to buene som blir berørt av anleggsarbeidet.

Framdriftsplan

  • Sveising av vannrør ut på Mensvann, utført
  • Bru 1 rives 21. august 2023, utført
  • Bru 2 stenges for all ferdsel 7. september 2023
  • Belastning av vannrør med betonglodd over Brokenvegen, uke 36 - 38
  • Grave over Brokenvegen ved Bru 2, uke 39 – 40
  • Senking av vannrør fra Mensvann til Mjøvann, uke 39 – 40
  • Bru 2 åpnes for all ferdsel 5. oktober 2023

Bakgrunn for tiltak

Drikkevannskilden til Porsgrunn kommen er i dag fra Mjøvann og Farris. I en fjelltunnel blir vannet brakt fram til Valleråsen hvor det renses, slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift om drikkevann. Vannet distribueres deretter til abonnentene via et 309km langt ledningsnett. 99 % av innbyggerne i Porsgrunn er tilknyttet denne vannforsyningen. For å forsterke vannforsyningen, skal det legges en ny inntaksledning fra Mjøvann inn til Mensvann.

Praktisk informasjon

Det vil være sjøentreprenør Dykkerteknikk AS som utfører anleggsarbeidet.

Kontaktinfo

Prosjektleder Byggherre
Navn: Lene Sparre Thunes
Mobil nr.: 976 91 161
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Prosjektleder Dykkerteknikk AS

Navn: Oddbjørn Årlid
Mobil nr.: 466 96 663
E-post: oddbjorn@dykkerteknikk.no 

Til toppen