Anleggsarbeid Hvalen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye hovedvannledningen for drikkevann i området Skjelsvik/Hvalen, nærmere bestemt fra krysset Østvedtvegen/Damfaret til og med Tømmervegen.

Kart med gul markering for inntrekking av rør og rød markering for groper/grøfter.

I den forbindelse vil det bli anleggsarbeid i dette område.

Anleggsarbeidet på Skjelsvik/Hvalen vil i hovedsak bestå av inntrekning av ny vannledning i eksisterende vannledning. Det vil si at det blir gravegroper der det nye røret skal føres inn i det eksisterende røret og der det skal settes ned nye kummer. Se kartskisse der de røde markeringen viser antatte gravepunkter.

Det er entreprenør Eckholdt og Mortensen DA som skal utføre anleggsarbeidet for Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk. Planlegging og prosjektering ble påbegynt i oktober 2020. Antatt oppstart av anleggsarbeidet er våren 2021.

På grunn av Coronapandemien vil det ikke bli avholdt informasjonsmøte for beboere.

Vi vil bruke telefonvarsling i forbindelse informasjon til beboere både i prosjektering- og utførelsesfasen. For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Prosjektleder
Lene Sparre Thunes
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 976 91 161
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen