Anleggsarbeid Hvalen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk har fornyet hovedvannledningen for drikkevann i området Skjelsvik/Hvalen, nærmere bestemt fra krysset Østvedtvegen/Damfaret til og med Tømmervegen.

 

Framdriftsplan anleggsarbeid

  • Anleggsarbeid Damfaret: april – august 2021, utført
  • Anleggsarbeid Hvalenvegen/Hvalenkroken: august – september 2021, utført
  • Anleggsarbeid Tømmervegen: september – november 2021, utført
  • Oppussing og asfaltering Damfaret: november 2021, utført
  • Oppussing og asfaltering Hvalenkroken og Tømmervegen, våren 2022

Anleggsarbeid Damfaret - Tømmervegen

Det er entreprenør Eckholdt og Mortensen DA som skal utføre anleggsarbeidet. De er ferdig med å etablere riggplass langs veien i Damfaret.

Videre arbeid vil være å legge midlertidige vannledninger. Dette må vi gjøre for å opprettholde vannforsyningen i anleggsperioden. Flere hus er direkte koblet til hovedvannledningen som skal fornyes. Dette gjelder kun i Damfaret og Kotøyvegen. Den midlertidig vannledningen er en sort plastledning som vil bli lagt oppå bakken. Entreprenøren vil ta direkte kontakt med de husstandene som er direkte tilkoblet til hovedvannledningen og avtale tilkobling av midlertidig vannforsyning.

Anleggsarbeidet på Skjelsvik/Hvalen vil i hovedsak bestå av inntrekning av ny vannledning i eksisterende vannledning. Det vil si at det blir gravegroper der det nye røret skal føres inn i det eksisterende røret og der det skal settes ned nye kummer. Se kartskisse der de røde markeringen viser antatte gravepunkter.

På grunn av Coronapandemien ble det ikke bli avholdt informasjonsmøte for beboere.

Porsgrunn kommune vil bruke telefonvarsling i forbindelse informasjon til beboere både i utførelsesfasen. Dersom du ikke mottok SMS fra Porsgrunn kommune i desember 2020, bør du sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Kontaktinformasjon

Anleggsleder Entreprenør
Tor Marin Lindland
Eckholdt og Mortensen DA
Mobil nr.: 991 65 906
E-post: tor-martin@eckholdt.no

Prosjektleder Byggherre
Lene Sparre Thunes
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 976 91 161
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no


Ved feil eller observasjoner til forbedring i forbindelse med anleggsarbeide, bruk knappen under:

Varsle om feil

Til toppen