Anleggsarbeid Heistad

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye hovedvannledningen for drikkevann i området Heistad, nærmere bestemt fra enden av Tømmervegen, via Nedre Lundeveg og Øvre Lundeveg til krysset Breviksvegen/Strandjordvegen.

Kart med gul markering for antatte gravepunkter: Gule stjerner for graving på retningsendringer. Gule sirkler for graving ved nedsetting av nye kummer.

I den forbindelse vil det bli anleggsarbeid i dette område.

Anleggsarbeidet vil i hovedsak bestå av inntrekning av ny vannledning i eksisterende vannledning. Det vil si at det blir kun gravegroper der:

  • det nye røret skal føres inn i det eksisterende røret
  • der det er retningsendringer på det eksisterende rørt
  • der det skal settes ned nye kummer

Se kartskisse der de gule markeringen viser antatte gravepunkter.

Det er entreprenør Eckholdt og Mortensen DA som skal utføre anleggsarbeidet for Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk.

  • Planlegging og prosjektering ble påbegynt i september 2021.
  • Antatt oppstart av anleggsarbeidet er desember 2021.
  • Fremdriftsplan for anleggsarbeidet vil være ferdig i løpet av november 2021

Det ble avholdt informasjonsmøte onsdag 27/10-2021 for beboere.

Vi vil bruke telefonvarsling i forbindelse informasjon til beboere både i prosjektering- og utførelsesfasen. For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Prosjektleder
Lene Sparre Thunes
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 976 91 161
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen