Anleggsarbeid Heistad

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye hovedvannledningen for drikkevann i området Heistad, nærmere bestemt fra enden av Tømmervegen, via Nedre Lundeveg og Øvre Lundeveg til krysset Breviksvegen/Strandjordvegen.

Kart med gul markering for antatte gravepunkter: Gule stjerner for graving på retningsendringer. Gule sirkler for graving ved nedsetting av nye kummer.
Kart med gul markering for antatte gravepunkter: Gule stjerner for graving på retningsendringer. Gule sirkler for graving ved nedsetting av nye kummer.

Fremdriftsplan anleggsarbeid:

 • Krysset Nedre/Øvre Lundeveg: des 2021 - jan 2022, utført
 • Tømmervegen-Nedre Lunde: januar - februar 2022, utført
 • Breviksvegen, GS-vei Heistad «skoletomt»: februar - april 2022, utført
 • Krysset Breviksvegen-Strandjordvegen: mars – juni 2022, utført
 • Krysset Nedre/Øvre Lundeveg: Uke 16/17 - Uke 23 2022, utført
 • Oppussing og asfaltering: juni-juli 2022

 

Mens det pågår anleggsarbeid i krysset Breviksvegen/Strandjordvegen vil Strandjordvegen være stengt. Biler må da følge skiltet omkjøring. Det er etablert en midlertidig passasje for gående mot bensinstasjonen som vil være åpen i hele anleggsperioden. Dersom det lar seg gjøre, vil entreprenør åpne Strandjordvegen for gjennomkjøring med ett kjørefelt. Dette må vurderes underveis i arbeidet.

Mens det pågår anleggsarbeid i krysset Nedre/Øvre Lundeveg vil enten Nedre Lunde veg eller Øver Lunde veg være stengt. Biler må da følge skiltet omkjøring. Det vil bli etablert midlertidig passasje for gående i begge tilfeller.

Anleggsarbeid Tømmervegen, via Nedre Lunde til Strandjordvegen

Anleggsarbeidet vil i hovedsak bestå av inntrekning av ny vannledning i eksisterende vannledning. Det vil si at det kun blir gravegroper:

 • Der det nye røret føres inn i det eksisterende røret
 • Der det er retningsendringer på det eksisterende røret
 • Der det skal settes ned nye kummer

Se kartskisse der de gule markeringen viser antatte gravepunkter.

Det er entreprenør Eckholdt og Mortensen DA som skal utføre anleggsarbeidet for Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk.

 • Planlegging og prosjektering ble utført høsten 2021
 • Oppstart anleggsarbeidet var desember 2021
 • Antatt ferdigstilling av anleggsarbeidet juni 2022

Det ble avholdt informasjonsmøte onsdag 27/10-2021 for beboere.

Vi bruker telefonvarsling i forbindelse informasjon til beboere både i prosjektering- og utførelsesfasen. For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Prosjektleder
Lene Sparre Thunes
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 976 91 161
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen