Anleggsarbeid Blekebakken

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye vann- og avløpsrør i området Blekebakken, nærmere bestemt Blekebakklia og Blekebakkvegen.

Figur 1: Kartskisse over kumgrupper, KG, og type avløpsløsning i Blekebakken
Figur 1: Kartskisse over kumgrupper, KG, og type avløpsløsning i Blekebakken

Framdriftsplan

 • Start etablering og tilrigg: Utført

 • KG1-KG3:
  • Etablere kommunale ledninger: Utført
  • Tilkobling private stikkledninger vann:
   • Blekebakklia 2, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17: Utført
   • Blekebakkvegen 25: Utført
  • Sette kommunale kummer KG1: Utført
  • Grave fra KG1-Lisabakken 19: Uke 3-4 2023
 • KG3 – KG4:
  • Grave og legge kommunale ledninger: Utført
  • Sette kommunale kummer KG3: Utført
  • Sette kommunale kummer KG4: Utført
 • Kommunal pumpestasjon KG4: Utført

 • KG4 – sjø:
  • Utblokking og inntrekking av kommunale ledninger: Utført
  • Etablering av private pumpestasjoner: Blekebakkvegen 30, 32, 34 Utført
  • Blekebakkvegen 28: Uke 3-4 2022
  • Blekebakkvegen 26: Uke 3-9 2023
 • KG3-KG6:
  • Utblokking og inntrekking av kommunale ledninger: Utført
  • Etablering av private pumpestasjoner: Blekebakkvegen 37, 39, 40A/B, 41/43: Utført
  • Sette kommunale kummer KG6: Utført
 • KG6 – KG7:
  • Grave og legge kommunale ledninger: Utført
  • Grave KG7 – Blekebakkvegen 53: Utført
  • Grave KG7 til Blekebakkvegen 51A/B: Utført
  • Etablering av private pumpestasjoner Blekebakkvegen 45, 51 a b, 53: Utført
  • Etablering av private pumpestasjoner Blekebakkvegen 49: Uke 3-4 2023
  • Sette kommunale kummer KG7: Utført
 • Oppussing og asfaltering: Våren 2023

Praktisk informasjon

Se framdriftsplan over som viser hvor og når anleggsaktivitetene i Blekebakken vil pågå. Planen viser når de ulike adressene blir direkte berørt av anleggsarbeidet. Framdriftsplanen refererer til KG, som står for KumGruppe. Disse er markert med rødt på kartskisse over.

Viser til tidligere utsendt informasjon om anleggstiltak i Blekebakken.

Opprinnelig konsept for innsamling av avløpsvann i dette området var at alle husene skulle ha en privat villapumpestasjon. Disse skulle pumpe kloakken til nærmeste kommunale selvfallsledning på toppen av Lisabakken.

I forbindelse med anskaffelse av pumpestasjonene, var det flere av leverandørene som gikk bort fra løsningen de tidligere hadde anbefalt. Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk, som forurensningsmyndighet, velger derfor å sette en kommunal pumpestasjon i krysset Blekebakkvegen/Blekebakklia.

Denne løsningen medfører at noen av husene ikke trenger egen pumpe, men kan beholde dagens løsning med selvfall til kommunal pumpestasjon. Se kartskisse over der alle husene er markert i forhold til hvilken avløpsløsning de vil få.

I forbindelse med utskifting av den kommunale vannledningen, er de fleste husene nå koblet over på en midlertidig vannledning. Dette er en sort vannledning som ligger oppå bakken langs veien. Da denne vannledningen ligger oppå bakken, vil vannet bli påvirket av lufttemperaturen. Det resulterer i at vannet i krana inne i huset vil ha en høyere temperatur enn ellers. Dette beklager vi, men sånn vil det være til den nye kommunale vannledningen er etablert i bakken og husene er tilkoblet denne. Tidspunkt for tilkobling til den nye vannledningen vil være ulik for de ulike husene og vil stort sett følge fremdriftsplanen. Vannet kan fremdeles benyttes som drikkevann.

Det har vært en del spørsmål om strømforbruk på kloakkpumpene, som skal installeres på hvert hus. På informasjonsmøtet, som ble holdt 17/3-2021, ble det anslått at dette ville ligge på ca kr 300,- per år. Denne kostnaden vil variere fra hus til hus avhengig av hvor langt og hvor høyt man må pumpe. Til tross for økte strømpriser, er dette anslaget fremdeles reelt. Årsaken til dette er at det ble lagt inn mange sikkerhetsfaktorer ved utregning av dette beløpet.

Porsgrunn kommune har engasjert takseringsfirmaet Nord Taksering AS for registrering av eksisterende bygninger. I løpet av anleggsarbeidet vil alle bli kontaktet av nevnte firma, for å avtale tidspunkt for besøket.

Dersom noe er uklart, finnes kontaktinfo til både prosjektleder til Porsgrunn kommune og entreprenør Steg nederst på denne siden.

Porsgrunn kommune vil bruke telefonvarsling i forbindelse med informasjon til beboere. Du bør sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Kontaktinfo

Prosjektleder Byggherre
Lene Sparre Thunes

Porsgrunn Kommune, Kommunalteknikk

Mobil nr.: 97691161

E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

 

Anleggsleder entreprenør

Glenn Wiik
Steg Entreprenør AS
Mobil nr.:+47 926 25 141
E-post: glenn@steg.no

Varsle om feil
Til toppen