Fakturering av eiendomsskatt og vannmåleroppgjør første kvartal 2022

Innhold

Viktig informasjon til deg som har månedlig faktura.

Porsgrunn Kommune bruker verdien fra skatteetaten på din bolig til å regne ut eiendomsskatten (bystyret 12/12 2019).

Dessverre kommer grunnlaget fra skatteetaten sent på året og vi rekker ikke å regne ut rett eiendomsskatt i januar og februar.  Det fører til en forsinkelse av eiendomsskatt på din faktura. Faktura vil bli lavere i januar og februar og  høyere for mars.  Eiendomsskatten for januar og februar vil derfor komme sammen med mars på mars faktura. Deretter vil fakturering gå som normalt.

Vi beklager ulempen dette medfører for deg.

Skattesedler for eiendomsskatt sendes ut samtidig med fakturering i mars og skatteliste legges ut til offentlig ettersyn.

Til deg som har egen vannmåler

Vannmåleroppgjøret kommer på mars faktura og inneholder også akonto for januar og februar.

Ler mer om vannmåkeravlesning og gebyrer her:

https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/vannmaaleravlesning/

https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/vann-og-avloepsgebyrer/

Tips: Lurt å sette av penger til differansen mellom faktura i desember måned 2021 og faktura i januar og februar måned 2022, så er du forberedt når faktura med eiendomsskatt og forbruk vann/kloakk kommer i mars måned.

Til toppen