Kontakt Tolketjenesten i Grenland

Innhold

Våre faste tolker representerer de mest etterspurte språkene i regionen som arabisk, somali persisk/dari og russisk (ungarsk, tsjekkisk, slovakisk).

Vi har tilbudt kvalifisert tolketjeneste siden 1989 til den offentlige og private sektor i og utenfor Grenland.

Ved språkbarriere er tolkning nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til alle. Man har behov for en kvalifisert tolk når man mangler et felles språk.

Innvandrerne i vårt lokalsamfunn har rett til å gi og få samme informasjon som oss. Hvis de ikke forstår den informasjonen som skal gis på norsk, kan det være nyttig å benytte tolk.

Hvem kan benytte seg av Tolketjenesten?
Alle offentlige instanser og private institusjoner som har kontakt med minoritetsspråklige, samt privatpersoner.

Vi kan, hvis ønskelig, tilby veiledning og opplæring til tolkebrukere.

Vi kan tilby krisetolking på kveldstid og i helgene.

Familiemedlemmer, venner eller andre tospråklige personer, spesielt barn, bør IKKE brukes istedenfor profesjonell tolk.

For god kommunikasjon - bruk kvalifisert tolk!
En god tolk skal formidle budskapet korrekt/adekvat, være upartisk og har absolutt taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Tolketjenesten i Grenland
Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Tlf 35 54 73 90 kl 8.30-15.00. (I perioden 15.05 til 01.09 er det åpent 8.30-14.00)

Besøksadresse: Rådhusgt. 7, 1. etg.

tolketjenesten@porsgrunn.kommune.no

Til toppen