Ansatte i Tolketjenesten

Innhold

Voksne personer over 20 år med gode språkferdigheter i tolkespråk og norsk. De har god kjennskap til norske samfunnsforhold og levesett i begge land.

Alle har har høyere utdanning, minimum videregående skole eller
tilsvarende. De har gjennomgått opplæring i tolkeetikk og tolketeknikk på tolkeopplæringsskurset, tolkeutdanning og flerkulturelt arbeid på Høgskolen i Telemark.

Hvis en minoritetsspråklig ikke føler seg sikker nok i det norske språk har  vedkommende stor nytte av kvalifisert tolk.

Navn og epostadresse Stilling Telefon
Josef G. Josef Avdelingsleder 95 15 30 45
Khaled Abunajem Tolk arabisk og spansk 35 54 71 52
Abdirashid Bile Mohammed Tolk somalisk 35 54 70 37
Tereza Nagy Nordmark Tolk russisk, tsjekkisk, slovakisk, ungarsk 35 54 74 14
Zahida Shakir Tolk arabisk 35 54 74 13
Hassan Shirazi Tolk persisk 35 54 70 13
Åsne Rongved Førstesekretær 35 54 74 47
Lene Krätzel Saksbehandler 35 54 72 78
Åse Berdal Sekretær 35 54 74 84
Stian Stiansen Virksomhetsleder 992 89 071
Til toppen