Strekningen Kirkebakken - Sverresgate - Hovenggata oppgraderes i 2020-2021

Innhold

Store deler av vann- og avløpsnettet (VA) skal oppgraderes på strekningen fra Kirkebakken i sør til rundkjøringen ved Osebakken i nord. Samtidig oppgraderes sentrumsgatene av Bypakke Grenland til miljøgater med sykkelfelter

Store deler av vann- og avløpsnettet (VA) er oppgradert på strekningen fra Kirkebakken i sør og gjennom sentrum. Nå gjenstår siste etappe i Hovenggata mellom Lilleelva og rundkjøringen ved Osebakken i nord.

Uke 42 - høsten 2021

Forflytning av anleggsområdet i Hovenggata

I uke 42 stenges Hovenggata for allmenn ferdsel og kjøring til og fra Assuransegata. Alternativ rute til området ved Løkkevegen blir via Slottsbrugate. Rundkjøringen ved Osebakken skal også oppgraderes.  Arbeidene i Hovenggata er ventet å være ferdig i løpet av desember.

Grunnet oppgradering av VA-nettet er det behov for å flytte anleggsområdet i Hovenggata. Anlegget vil fra uke 42 strekke seg fra Slottsbrugata i sør til rundkjøringen ved Osebakken i nord.
Gående og syklende til og fra Hovenga blir ledet via Slottsbrugate og Løkkevegen.
Adkomst fra Sverresgate via Slottsbrugate åpnes i løpet av uke 42.

Prosjektets varighet
Oppgradering av vann & avløp, samt vegen i Hovenggata er planlagt ferdigstilt desember 2021. Det jobbes med finansiering for oppgradering av rundkjøringen på Osebakken. Om dette lykkes går prosjektet i høst i gang med å oppgradere vegen helt frem til Storgata i nord.

Adkomst til sentrum

Storgata er enveiskjørt i deler av sentrum. Derfor anbefales bilister fra nord (Skien) å benytte Fv32 – Hovengatunnelen, og videre følge skilting fra Jernbanegata for å komme til rett sentrumsbedrift.
Bilister fra sør gjøres oppmerksom på at Hovenggata er stengt for gjennomkjøring.
Alternative ruter er enten via Storgata eller Fv32-Hovengatunnelen.

Gjennomgangstrafikk – ikke via sentrum
Et prosjekt som er såpass omfattende medfører trafikale utfordringer i sentrum og omegn.
Vi minner om at det er Fv356 – Porsgrunnstunnelen, Fv32 og Rv36 som bør benyttes ved gjennomgangstrafikk.

Bussholdeplasser
Bussene kjører stort sett som normalt i sentrum.
Unntakene er M1, P4 og P5 som grunnet stengt Hovenggata kjører via Fv32 – Hovengatunnelen. Nærmeste bussholdeplasser er Kammerherreløkka eller ved Hovengasenteret/Borgeskogen.

Åpent for myke trafikanter
De som beveger seg til fots eller på sykkel vil få tilrettelagte passasjer ved og langs anleggsområdet. Prosjektet ber myke trafikanter om å følge skilting, og ikke begi seg inn i anleggsområdet for egen sikkerhets skyld. Nytt for høsten er snarveien via Løkkevegen til rundkjøringen ved Osebakken (se kart for orientering).

Ferdigstillelse av asfalt, sykkelfelter og oppmerking
Grunnet årstid og værforbehold har prosjektet valgt å ikke ferdigstille asfalt og andre overflatearbeider på hele strekningen. Med ferdigstillelse våren 2022 vil både slitelaget på asfalt, oppmerking og røde sykkelfelter være garantert god kvalitet. Siden det siste laget ikke er lagt over alt, kan det være noen fortauskanter som oppleves unaturlig høye. Vi beklager den ulempen dette medfører.

Arbeider med vann og avløp
De som blir direkte berørt av arbeider med vann og avløp får melding via sms og nabovarsel.

Bilister bør oppdatere seg før de besøker sentrum
Kjøremønsteret i sentrum er i endring etter hvert som anlegget flytter seg. Besøkende oppfordres derfor til å oppdatere seg på trafikkinformasjonen som er tilgjengelig.
Informasjon finnes bla på Porsgrunn Kommune sin hjemmeside www.porsgrunn.kommune/sverresgate og i sosiale medier.
 
Det er viktig at trafikanter følger skilter med anbefalt kjøremønster og viser hensyn til hverandre.

Kontaktinformasjon

Bjørnar Andersen
Prosjektleder Veg Kommunalteknikk
epost: bjornar.andersen@porsgrunn.kommune.no
Tlf: 901 87 207

Ingvild Rydland
Prosjektleder VA Kommunalteknikk
epost: ingvild.rydland@porsgrunn.kommune.no
Tlf: 472 44 772

Kent Anders Jensen
Anleggsleder Tveter og Lund AS
epost: kent@tveter.no
Tlf: 99 30 85 70


Ved feil eller observasjoner til forbedring i forbindelse med anleggsarbeide, bruk knappen under:

Varsle om feil

Til toppen