Strekningen Kirkebakken - Sverresgate - Hovenggata oppgraderes i 2020-2021

Innhold

Store deler av vann- og avløpsnettet (VA) skal oppgraderes på strekningen fra Kirkebakken i sør til rundkjøringen ved Osebakken i nord.

Uke 52 til uke 02

Midlertidig åpning av Sverresgate og Stangsgate.

I uke 52 er det endelig klart for midlertidig åpning av vegstrekningen Aallsgate – Jernbanegata. Nå er vann og avløpsledninger på strekningen rehabilitert og veien blir klargjort for bil og busstrafikk gjennom vinteren.

Etter en tids omkjøring i Sentrumstunnelen og på nedre Bjørntvedt, kommer rutebusser og biler til å kjøre tilnærmet normale ruter i perioden uke 52 til uke 2 i 2021. Stangsgate åpner også i uke 52.Strekningen er fortsatt en del av anleggsområdet, så 30 km/t er gjeldende fartsgrense.

Det siste asfaltlaget, samt oppmerking og rødmarkering av sykkelfeltene gjenstår på strekningen. Av værmessige årsaker kan det gjøres først til våren. Veien stenges da igjen for en kort periode.

Etter en høst med lange og mørke kvelder med anleggsarbeid satser vi på at det nå er sikker julehandel hos sentrumsbedriftene som står i fokus de neste ukene.

Uke 2 og fremover

Bypakke-prosjektet flytter i uke 2 anlegget til Jernbanegata – Kammerherreløkka
På nyåret flytter anlegget i Sverresgate nordover. I uke 2 stenges krysset Jernbanegata – Sverresgate (Domuskrysset) for oppgradering. Vegen blir da stengt for gjennomkjøring på strekningen Jernbanegata – Floodeløkka og Jernbanegata mot Storgata. Omkjøring blir godt skiltet.

Prosjektets varighet
Oppgradering av vann & avløp og vegen mellom Jernbanegata og opp Hovenggata er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021. Deletappen i selve krysset Jernbanegata-Sverresgate er estimert til ca 2 måneder.

Adkomst til sentrum

Storgata er enveiskjørt i deler av sentrum. Derfor anbefales bilister fra nord (Skien) å benytte Fv32 – Hovengtunnelen og videre følge skilting fra Jernbanegata for å komme til rett sentrumsbedrift.
Bilister fra sør gjøres oppmerksom på at strekningen Jernbanegata-Floodeløkka er stengt. Alternative ruter er da enten via Storgata eller Fv32-Hovengtunnelen.

Gjennomgangstrafikk – ikke via sentrum
Et prosjekt som er såpass omfattende medfører trafikale utfordringer i sentrum og omegn.
Vi minner om at det er Fv356 – Porsgrunnstunnelen, Fv32 og Rv36 som bør benyttes ved gjennomgangstrafikk.

Bussholdeplasser
Fra uke 52 begynner rutebussene å kjøre i Sverresgate igjen. Busstoppene ved Kulturskolen-Aallsgate er nyoppusset og klare for reisende.

Fra uke 02 stenges krysset Jernbanegata-Sverresgate. Det fører til at det etableres midlertidige busstopper for M2 og M3 i Jernbanegata. Se skilting og ruteinformasjon ved holdeplass.

Åpent for myke trafikanter
De som beveger seg til fots eller på sykkel vil få tilrettelagte passasjer ved anleggsområdet. Prosjektet ber myke trafikanter om å følge skilting, og ikke begi seg inn i anleggsområdet for egen sikkerhets skyld.

Ferdigstillelse av strekningen Aallsgate - Eidangergata
Grunnet årstid og høstvær har prosjektet valgt å ikke ferdigstille asfalt og andre overflatearbeider høsten 2020. Med ferdigstillelse til våren vil både asfalt og rødt sykkeldekke være garantert god kvalitet. Siden det siste laget ikke er lagt, kan det være noen fortauskanter som oppleves unaturlig høye. Sluttarbeidene vil bli utført så fort asfaltverkene starter opp igjen våren 2021. Sykkeldekket kan legges først 1 måned etter at asfalt er nylagt.

Bakgrunn for oppdeling av arbeidene
Grunnen til at prosjektet har behov for å stenge av et såpass stort område midt i sentrum, er at vi skal fornye vannledningen fra 1927 i en og samme operasjon.
De som blir direkte berørt av arbeider med vann og avløp får melding via sms og nabovarsel .

Bilister bør oppdatere seg før de besøker sentrum
Kjøremønsteret i sentrum er i endring etter hvert som anlegget flytter seg. Besøkende oppfordres derfor til å oppdatere seg på trafikkinformasjonen som er tilgjengelig.
Informasjon finnes bla på Porsgrunn Kommune sin hjemmeside www.porsgrunn.kommune/sverresgate og i sosiale medier.
 
Det er viktig at trafikanter følger skilter med anbefalt kjøremønster og viser hensyn til hverandre.

Kontaktinformasjon

Bjørnar Andersen
Prosjektleder Veg Kommunalteknikk
epost: bjornar.andersen@porsgrunn.kommune.no
Tlf: 901 87 207

Ingvild Rydland
Prosjektleder VA Kommunalteknikk
epost: ingvild.rydland@porsgrunn.kommune.no
Tlf: 472 44 772

Niklas Ahlfors
Anleggsleder Bjørn og Øyvind Tveter AS
epost: niklas@tveter.o
Tlf: 986 94 140

Til toppen