Stridsklev ungdomsskole

Innhold

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et tilbud til barn og unge i grunnskole, og driver helsefremmende og forebyggende arbeid for å fremme elevenes fysiske og psykiske helse.Tjenesten er et lavterskel tilbud, og elevene får ikke fravær ved besøk.  Tjenesten har en viktig funksjon som et nøytralt sted på skolen, og helsesykepleier har taushetsplikt. 
Helsesykepleier Veronica Mæhlum Løvåsdal er på skolen mandag, tirsdag og onsdag.
Kontoret ligger i 2. etasje, og helsesykepleier kan nåes på tlf  99 15 76 54/35 56 52 57.

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for unge opptil 23 år. Her kan du treffe helsesykepleier, jordmor og lege.

Drop-in: Mandag kl. 15:00 – 18:00   (Lege kl. 15:00-16:30)
Torsdag kl. 12:00 – 17:00

Besøksadresse: Sentrum Helsestasjon,
Rådhusgata 5, Porsgrunn.
Tlf: 94155977.

Råd og utvalg

Elevrådet  

Formål og oppgaver:

  • Fremme fellesinteressene til elevene på skolen.
  • Arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø.
  • Uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet.
  • Få opplæring i demokrati og samhandling med andre.

Elevråd 2019-2020 legges ut så snart alle navn er på plass.

Kontaktinformasjon

Administrasjon

Rektor: Turi Berntsen   tlf.: 922 05 399

Ass. rektor: Bente Sjøboden  tlf: 922 83 690

Skolekonsulent  Heidi Christiansen  tlf.: 971 78 247

Tlf.: 35565240

Besøksadresse: Stridsklev Ring 118, 3929 PORSGRUNN

Postadresse: c/o Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 PORSGRUNN

E-post: stridsklev.u.skole@porsgrunn.kommune.no

 

Til toppen