Stridsklev ungdomsskole

Innhold

Stridsklev ungdomsskole eller SUS som vi liker å kalle oss, ligger på Stridsklev, en stor bydel i Porsgrunn. Skolen ble bygd i 1977. Den ligger fint til på en høyde over byen, med kort avstand til skog og idrettsarenaer. Omgivelsene brukes aktivt i forbindelse med undervisning og pauser.

Hver dag skal alle trives, lære og få utviklet sitt potensial på SUS. Vi forventer av hverandre at vi er ekte SUS´ere – vennlige, interesserte og positive! Da får vi til mye fint sammen.

Vi fokuserer på at alle elever skal oppleve å bli sett og hørt, og vi legger vekt på trygghet, trivsel og godt læringsutbytte.  Derfor arbeider personalet på SUS kontinuerlig med utviklingsarbeid for å tilrettelegge for et godt og mangfoldig opplæringstilbud.  Vi er opptatt av å være i utvikling for stadig å bli bedre.  Kvalitetsplanen “Klart vi kan!” som gjelder for Porsgrunnsskolene og nasjonal læreplan, LK20, er sentrale i dette utviklingsarbeidet.

Vi fokuserer på god klasseledelse, tilpasset opplæring og ikke minst grunnleggende ferdigheter både sosialt og faglig. Som ett av flere tiltak, er skolen mobilfri. Våre observasjoner viser at elevene på SUS er konsentrerte om sitt skolearbeid i timene, og de mestrer i høy grad sosial samhandling med hverandre «face to face» i forbindelse med pausene.

Vi legger vekt på et godt samarbeid med foresatte og ønsker at skolen skal være åpen og tilgjengelig for alle som er interesserte i å besøke oss. Vi vil sette stor pris på om dere kontakter skolen med gode idéer om hvordan vi kan bli bedre. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), Skolemiljøutvalg (SMU) og  Samarbeidsutvalg (SU) er gode arenaer for dette.

Elevrådet er viktig talerør for elevenes interesser.  Vi oppfordrer alle elever til aktivt å delta i diskusjoner om egen læring, sin egen og klassens arbeidssituasjon eller annet som elevene er opptatte av.

En ekte SUS’er er en VIP - vennlig, interessert og positiv!

Skolehåndbok

SUS Skolehåndbok 2022-2023

Kontaktinformasjon

Stridsklev ungdomsskole, Stridsklev Ring 118, 3929 Porsgrunn, tlf. 35 56 52 40 / 909 28 779

E-post: stridsklev.u.skole@porsgrunn.kommune.no

Til toppen