Stridsklev ungdomsskole

Innhold

Stridsklev ungdomsskole eller SUS som vi liker å kalle oss, ligger på Stridsklev, en stor bydel i Porsgrunn. Skolen har 183 elever fordelt på 8, 9. og 10. trinn og 22 ansatte. Skolen ble bygd i 1977. Den ligger fint til på en høyde over byen, med kort avstand til skog og idrettsarenaer. Omgivelsene brukes aktivt i forbindelse med undervisning og pauser.

Hver dag skal alle trives, lære og få utviklet sitt potensial på SUS. Vi forventer av hverandre at vi er ekte SUS´ere – vennlige, interesserte og positive! Da får vi til mye fint sammen.

Vi fokuserer på at alle elever skal oppleve å bli sett og hørt, og vi legger vekt på trygghet, trivsel og godt læringsutbytte.  Derfor arbeider personalet på SUS kontinuerlig med utviklingsarbeid for å tilrettelegge for et godt og mangfoldig opplæringstilbud.  Vi er opptatt av å være i utvikling for stadig å bli bedre.  Kvalitetsplanen “Klart vi kan!” som gjelder for Porsgrunnsskolene, er sentral i dette utviklingsarbeidet.

Vi fokuserer på god klasseledelse, tilpasset opplæring og ikke minst grunnleggende ferdigheter både sosialt og faglig! For å skape en best mulig forutsetning for dette, er skolen mobilfri. Våre observasjoner viser at elevene på SUS er konsentrerte om sitt skolearbeid i timene, og de mestrer i høy grad sosial samhandling med hverandre «face to face» i forbindelse med pausene.

Vi legger vekt på et godt samarbeid med foresatte og ønsker at skolen skal være åpen og tilgjengelig for alle som er interesserte i å besøke oss. Vi vil sette stor pris på om dere kontakter skolen med gode idéer om hvordan vi kan bli bedre. Foreldrenes arbeidsutvalg  ( FAU), Skolemiljøutvalg (SMU)  og  Samarbeidsutvalg (SU) er gode arenaer for dette.

Elevrådet er viktig talerør for elevenes interesser.  Vi oppfordrer alle elever til aktivt å delta i diskusjoner om egen læring, sin egen og klassens arbeidssituasjon eller annet som elevene er opptatt av.

En ekte SUS’er er en VIP - vennlig, interessert og positiv!

Kontaktinformasjon

Stridsklev ungdomsskole, Stridsklev Ring 118, 3929 Porsgrunn, tlf. 35 56 52 40

E-post: stridsklev.u.skole@porsgrunn.kommune.no

Til toppen