Norskkurs våren 2022- Norwegian courses spring 2022

Innhold

Her følger en oversikt over Norskkurs våren 2022

Dagkurs nivå A1, A2, B1-B2

Periode: 04.01.22 – 17.06.22 (22 uker)

Ukedager: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Klokken: 08:30-12:00.

Sted: Porsgrunn Voksenopplæringssenter, Skolegata 7, Porsgrunn sentrum

Antall timer: 16 timer pr uke

Pris:
Kr 13.300 inkludert bøker/lisenser. Prøver kommer i tillegg.

Påmelding: E-post: voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no

Telefon: 35 54 78 80

Oppmøte: Resepsjonen er åpen mandag til torsdag kl. 08:00-kl 15:30

Påmeldingen er bindende.


Kveldskurs nivå B1 og B2

Periode:
10.01.22 – 25.05.22

Ukedag: Mandag og onsdag

Klokken: 17:30 – 20:00

Antall timer: 6 timer pr uke

Pris: Kr 8.200 inkludert bøker/lisenser. Prøver kommer i tillegg.

Påmelding: E-post: voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no

Telefon: 35547880

Oppmøte: Resepsjonen er åpen mandag til torsdag kl. 08:00-kl 15:30

Påmeldingen er bindende. Du må ta med egen laptop eller nettbrett.

Kveldskurs nivå A1 og A2

Tirsdager og torsdager
Ta kontakt med KIE, kvalifiserings- og integreringsenheten i Skien:
E-post: kie@skien.kommune.no
Telefon 35 58 43 60


Norwegian courses spring 2022

Daytime level LEVEL A1, A2, B1-B2

Time period:
04.01.22 – 17.06.22 (22 weeks)

Days:
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday

Time:
08:30-12:00

Place:
Porsgrunn Voksenopplæringssenter, Skolegata 7, Porsgrunn centrum

Number of lessons per week:
16

Price:
Kr 13.300 including books/licenses. Tests will be in addition.

Registration:
E-mail: voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no

Phonenumber:
35 54 78 80

Our office is open from Monday to Thursday from 08:00-15:30
Registration is binding.

Evening courses level B1 and B2

Time period:
10.01.22 – 25.05.22

Days:
Monday and Wednesday

Time:
17:30 – 20:00

Number of lessons per week:
6

Price:
Kr 8.200 including books/licenses. Tests will be in addition.

Registration
E-mail: voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no

Phonenumber:
35547880

Our office is open from Monday to Thursday from 08:00-15:30
Registration is binding. You will need to bring your own laptop or tablet.


Evening courses level A1 and A2

Tuesdays and Thursdays
Please contact:
KIE, kvalifiserings- og integreringsenheten in Skien:
E-mail:
kie@skien.kommune.no
Telephone:
35 58 43 60


 

Til toppen