Leirskole

Klokkerholmen er en liten holme som ligger øst for Brevik i Ormefjorden. Holmen ble kjøpt inn til kommunen i 1928. Man har drevet kommunal feriekoloni ved Klokkerholmen siden 1929. Leirskolen startet opp i 1978, og siden 1996 har man også gitt tilbud om alternativ undervisning i vintersesongen.

Smittevernhensyn 

Som mange er kjent med så kan leirskoler fra 15. juni 2020 drives tilnærmet normalt. 1-metersregelen får unntak bl.a for leirskoler for barn under 20 år, samt de som arrangerer dette. Men det er viktig å følge øvrige smittevernsregler! 

Av praktiske ting så vil noe være nytt for besøkende; 

  • På Klokkerholmen tenker vi at de ukene med besøk fra mer enn en skole så vil overnatting skje slik at hver skole får hvert sitt overnattingsinternat.  
  • Vi har spesielt fokus på håndhygiene.  
  • Matservering skjer innenfor anbefalte regler.  

-Leirstedet har hatt besøk av kommuneoverlege og vi har sammen sett på tiltak for gjennomføring av opphold på Klokkerholmen. 

Vi vil også be alle våre besøkende ha stort fokus på smittevern. Det betyr at dersom elever er syke så skal de ikke reise på leirskole. Ved sykdom under oppholdet vil elever bli sendt hjem etter kontakt med foresatte. 

Dersom alle følger reglene så er risikoen for smitte svært liten. Dermed håper vi at vi kan gi alle besøkende elever gode leirskoleminner høsten 2020.  

Velkommen til Klokkerholmen! 

Booking: 928 58 032 (Runar Borge, rektor)

Er du som lærer eller foresatt usikker på om eleven kan delta på leirskole? Ta kontakt - vi tar gjerne i mot forhåndsbesøk.
Ring rektor Runar Borge, 928 58 032

Vedlagt er øvrig informasjon samt en anbefalt pakkeliste for oppholdet på Klokkerholmen.

Informasjon om oppholdet på Klokkerholmen
Til toppen