Båtførerkurs

Båtførerkurs for 9. klassinger i Porsgrunn kommune. Åpent for alle. 

Elevene vil ha tatt båtførereksamen etter endt kurs. Kurset arrangeres på dagtid. Varighet 8 skoledager.

Oppmøte første kursdag er mandag kl. 08.25 under Breviksbrua. Vi er tilbake i Brevik ca.14.30 hver dag.
Kontakttelefon: 928 58 032 (Runar Borge)

Info om kurset:

  • Elever i 9. klasse ved skolene i Porsgrunn kan søke
  • Søknadsfrist er:  - november
  • Båtførerprøven
    Kurset varer i to uker (8 skoledager) og foregår på dagtid. Søkere tar kontakt med egen skole. Alle kan søke, og det er ingen krav til forhåndskunnskap eller andre opptakskrav. Kurset er av samme type som arrangeres over hele landet. Lærerne på Klokkerholmen underviser i kurset og innehar nødvendig kompetanse på området. Vi tilrettelegger kurset for eventuell muntlig eksamen!

Tur med MS Dikkon     
Båtførerprøven er i dag et obligatorisk kurs for alle som er født etter 1980 og ønsker å føre båt over 8 meter eller har mer enn 25 Hk. På kurset lærer du om navigasjon, sjøveisregler og sunt båtvett. Du får i tillegg litt praktisk trening på store og små båter. En dag på kurset er satt av til seilas med MS Dikkon. På denne turen overtar elevene navigasjon og roret, og fører båten først på dagtid og deretter i mørket. I mørket har vi forberedt oss på å kjøre etter lys og lykter.

For å få til trivsel og godt samspill blant elevene, arbeides det hele tiden med "meg selv og de andre". I dette ligger trening på å ta ansvar, være høflig, vise respekt, være hjelpsom etc.
Kurset er frivillig og vi stiller krav og har forventninger til kursdeltagerne.

Du finner også informasjon om båtførerkurset på facebook: Søk på Klokkerholmen båtførerkurs.

Påmeldingsskjema båtførerkurs

Til toppen