Vestsiden barnehage

Innhold

Vestsiden er en del av barnehagene sentrum vest som består av Vestsiden barnehage og Maristien barnehage.

Vestsiden barnehage består av 5 avdelinger med barn i alderen 0 - 6 år.

Om barnehagen

Vestsiden barnehage ble bygget i 2004 og fikk senere et nytt tilbygg i 2018. Vi har to avdelinger med barn i alderen 0 - 3 år og 3 avdelinger med barn i alderen 3 - 6 år. I år har vi 80 barn i barnehagen. Barnehagen har 21 ansatte.

Vi har et stort og variert uteområde, med et eget inngjerdet område for de minste. Barnehagen ligger nær sentrum av byen og har også kort vei til flotte skogområder.

Barn har et nært og godt samarbeid med sykehjemmet og nærskolen.

Vi er opptatt av å være tilstedeværende voksne som jobber for å forebygge mobbing og hjelpe barn til å respektere hverandre.

Vi skal skape gode rammer rundt leken til barn i alle aldersgrupper og sette av god tid til lek i hverdagen.

Vi skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn.  

Vi skal ha et inkluderende miljø for alle barn uavhengig av kulturell bakgrunn og funksjonsnivå.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget i Vestsiden barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen og skal være et bindeledd mellom barnehage og hjem. Samarbeide skal sikre at foreldre får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet.

Avdelingene

Tripp 0 - 2 år
Trapp 2 - 3 år
Skipperåsen 3 - 6 år
Møllesteinen 3 - 6 år
Frydentopp 3 - 6 år

Satsningsområder 2020 - 2021

Ansatte i Porsgrunnsbarnehagene skal ha fokus på tidlig innsats og tilrettelegge for barn som trenger ekstra støtte.

Vestsiden barnehage har fokus på ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) som er en metode for å støtte barn som må bruke andre uttrykksformer enn tale.  «Målet med alternativ og supplerende kommunikasjon er å øke alle barns språkforståelse, gi økt mulighet til å kommunisere ønsker og behov og la dem få være med på å bestemme over sin egen hverdag..

Planleggingsdager

  • Fredag 11. juni

Årsplan 2020 - 2021

Kontaktinformasjon

Tlf:  Vestsiden barnehage: 35 55 25 05

Virksomhetsleder, Anne Omnes, tlf 920 97 571

E-post: anne.omnes@porsgrunn.kommune.no

Besøksadresse: Grønstensgate 16, 3919 Porsgrunn

Barnehageportalen
Til toppen