Radehuset barnehage

Innhold

Radehuset barnehage er en kommunal barnehage for barn i alderen 1-5 år.

Huset vi holder til i er fra ca. 1860 og uthuset antas å være fra ca. 1775.  Porsgrunn kommune kjøpte eiendommen i 1999, med det formål å drive barnehage. Bygget er delvis ombygget og påbygget. Fasader og hage er beholdt i gammel stil.

Barnehagen har 30 heldagsplasser, hvorav 8 er for barn i alderen 0-3 år og 22 er for barn i alderen 3-6 år. Det er 6 faste ansatte .

Barnehagen ligger sentralt, med gåavstand til byen. Kort avstand til idrettsbane, kino, bibliotek, lekeplasser, idrettsplass, gymsal, kino og en rekke turmuligheter, gir rom for fine opplevelser i nærmiljøet.

Radehuset barnehage har avdelingsløsning. Barna er delt inn i avdelinger for barn over og under tre år. Lillestua for barn fra 1-3,og Storestua for barn fra 3-5 år.

Dette er Porsgrunns minste barnehage. Små og store blir godt kjent med hverandre, og har et godt samarbeid på tvers av avdelinger.

Personalet i vår barnehage er opptatt å legge tilrette for barns livsmestring.

Verdiene som ligger i bunn i vårt arbeid er: Raushet, kompetanse og humor

Vi er opptatt av at barna å følge barnas spor, og legge til rette for undring .

Vi er opptatt av å fremme barns fysiske og psykiske helse og utvikle et godt læringsmiljø for alle barn.

Vi vektlegger vennskap, utvikler sosial kompetanse og gode relasjoner.

Jenter og gutter gis like muligheter til å delta i alle aktiviteter, ut i fra individuelle forutsetninger og mestringsevne.

For mer informasjon om våre satsingsområder 2020-21 se årsplan: årsplan

Radehuset barnehage er en del av virksomheten Barnehagene i sentrum Øst (Hovenga, Radehuset og Vallermyrene barnehage)

Dette innebærer blant annet felles ledelse. Utover det har barnehagene et tett samarbeid pedagogisk, og i forbindelse med skoleforberedende aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss i forkant dersom du ønsker å komme innom, slik at vi kan ivareta smittevern.

Radehuset barnehage

Storgata 215

3912 Porsgrunn                                  

Tlf: 916 55350

Virksomhetsleder: Heidi Omdal

e-post: heidi.omdal@porsgrunn.kommune.no

Mob. 91 86 46 14

Barnehageportalen
Til toppen