Maristien barnehage

Innhold

Maristien er en del av barnehagene sentrum vest som består av Maristien barnehage og Vestsiden barnehage.

Barnehagen har totalt 9 avdelinger med barn i alderen 0 - 6 år.

Om barnehagen

Maristien barnehage ble åpnet i august 2020. Den har 4 avdelinger med barn i alderen 0 - 3 år, 4 avdelinger med barn i alderen 3 - 6 år og 1 ressursavdeling som er tilrettelagt for barn med ulike hjelpebehov. Barnehagen har plass til 120 barn og har 33 ansatte.

Vi har fint uteområde med et eget inngjerdet område for de minste. Barnehagen ligger i sentrum av byen og har også kort vei til fine turområder.

Vi er opptatt av å være tilstedeværende voksne som jobber for å forebygge mobbing og hjelpe barn til å respektere hverandre.

Vi skal skape gode rammer rundt leken til barn i alle aldersgrupper og sette av god tid til lek i hverdagen.

Vi skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn.

Vi skal ha et inkluderende miljø for alle barn uavhengig av kulturell bakgrunn og funksjonsnivå.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget i Maristien barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen og skal være et bindeledd mellom barnehage og hjem. Samarbeide skal sikre at foreldre får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet.

Avdelingene

Lind 0 - 3 år
Bøk 0 - 3 år
Alm 0 - 3 år
Eik 0 - 3 år
Hassel 3 - 6 år
Gran 3 - 6 år
Bjørk 3 - 6 år
Furu 3 - 6 år
Kastanje 0 - 6 år ressursavdeling

Satsningsområder 2020 - 2021

Ansatte i Porsgrunnsbarnehagene skal ha fokus på tidlig innsats og tilrettelegge for barn som trenger ekstra støtte.

Maristien barnehage har fokus på ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) som er en metode for å støtte barn som må bruke andre uttrykksformer enn tale.  Målet med alternativ og supplerende kommunikasjon er å øke alle barns språkforståelse, gi økt mulighet til å kommunisere ønsker og behov og la dem få være med på å bestemme over sin egen hverdag.

Planleggingsdager

  • Fredag 11. juni

Årsplan 2020 - 2021

Kontaktinformasjon

Tlf: Maristien barnehage: 916 55 345

Virksomhetsleder, Anne Omnes, tlf 920 97 571

E-post: anne.omnes@porsgrunn.kommune.no

Besøksadresse: Maristien 11, 3933 Porsgrunn

Barnehageportalen
Til toppen