Hovenga barnehage

Innhold

Hovenga barnehage er en kommunal barnehage for barn fra 1-5 år

Hovenga barnehage ligger i et område med en blanding av kjøpesenter, blokkbebyggelse og nye og eldre eneboliger. Barnehagen ligger i gangavstand til byen og til skog og mark.

Kort avstand til idrettsbane, kino, bibliotek, lekeplasser, idrettsplass, gymsal, kino og en rekke turmuligheter, gir rom for fine opplevelser i nærmiljøet.

Hovenga barnehage har tre avdelinger. En avdeling for barn fra 1-2, og to avdelinger for barn fra 3-5.

Hos oss jobber det nå både kvinner og menn, til sammen 12 voksne.

Personalet i vår barnehage er opptatt å legge tilrette for barns livsmestring.

Vi skal la barnets perspektiv komme til uttrykk og kunne følge barnets intensjon.

Verdiene som ligger i bunn i vårt arbeid er: Raushet, kompetanse og humor

Vi er opptatt av å fremme barns fysiske og psykiske helse og utvikle et godt læringsmiljø for alle barn.

Vi vektlegger vennskap, utvikler sosial kompetanse og gode relasjoner.

Jenter og gutter gis like muligheter til å delta i alle aktiviteter, ut i fra individuelle forutsetninger og mestringsevne.

Hovenga barnehage er en del av virksomheten Barnehagene i sentrum Øst (Hovenga, Radehuset og Vallermyrene barnehage)

Dette innebærer blant annet felles ledelse. Utover det har barnehagene et tett samarbeid pedagogisk.

Vi samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge og tar imot studenter.

Vår visjon er: ALLTID BEST SAMMEN .

Vi tror at samarbeid er nøkkelen for god utvikling , trivsel ,lek og moro sammen-store og små.

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Heidi Omdal

918 64 614

Hovenga barnehage

Nyorkgata 2

3912 Porsgrunn kommune

heidi.omdal@porsgrunn.kommune.no

Barnehageportalen
Til toppen