Flåtten barnehage

Innhold

Flåtten barnehage ble etablert i 2007 og er en kommunal barnehage. Barnehagen ligger fint plassert med god utsikt over byen. Den har nærhet til natur, svømmehall og har god bussforbindelse. Vi samarbeider nært med de andre kommunale Porsgrunnsbarnehagene.

Barnehagen har plass til 76 barn fordelt på fire avdelinger. I år ar vi to avdelinger med barn i alderen 1 - 3 år og to avdelinger med barn i alderen 3 - 6 år.  Barnehagen er fleksibelt innredet, og barnegruppene settes sammen etter søkernes alder, fordeling og behov. Personalet består av både kvinner og menn vi er totalt 19 ansatte. 

Vi samarbeider med Universitetet i Sør-Øst Norge og har jevnlig studenter i praksis ved barnehagen.

I Flåtten barnehage er vi spesielt opptatt av å bruke nærmiljøet, med alt fra aketurer til tur på fotballbanen eller tur i skogen. Vi jobber systematisk med læringsmiljøet til barna fordi det gir et godt grunnlag for læring og livsmestring.

I barnehagen skal personalet hver dag legge til rette for livsmestring for alle barn.

Dette innebærer at:

Personalet er trygge voksne som barna kan søke hjelp hos.

  • Personalet veileder barn til å klare selv.
  • Det fysiske miljøet skal invitere til mestring og lek.
  • Barn skal oppmuntres til å strekke seg til neste utfordring.
  • Personalet skal hjelpe barna til å takle medgang og motgang.

Barnehagen bruker Visma som kommunikasjonskanal mot foreldrene

Ved behov for ytterligere informasjon ta kontakt med barnehagen. Tlf. 971 63 526

Ved behov for å se barnehagen ta kontakt i forkant så smittevern kan ivaretas.

Kontaktinformasjon

Telefon Flåtten barnehage: 971 63 526

Virksomhetsleder, Trine Larsen, tlf. 971 45 988

E –post: flatten.barnehage@porsgrunn.kommune.no

Besøksadresse: Bokfinkvegen 1, 3929 Porsgrunn

Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Barnehageportalen
Til toppen