Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Ved midlertidig eller varig funksjonshemming

Generelt

Elever i grunnskolen som har varig eller midlertidig funksjonshemming/skade, kan ha rett til fri skyss mellom hjem og skole. Her må det foreligge legeerklæring/sakkyndig uttalelse.

Slik skyss innvilges uavhengig av avstand mellom hjem og skole.

Skoleskyssen organiseres fortrinnsvis med kollektivtransport.

Kriterier

Eleven må ha en varig eller midlertidig funksjonshemming som gjør at eleven ikke kan komme seg til skolen ved egen hjelp. Legeerklæring/sakkyndig uttalelse skal entydig beskrive behovet for skyss, samt angi nødvendig skyssperiode. Dersom eleven ikke kan benytte kollektivtransport, må dette klart fremkomme.

Pris på tjenesten

Gratis

Målgruppe

Funksjonshemmede og/eller midlertidig skadde eller syke.

Søknadsprosess/søknadsskjema

Link til søknadsskjemaer

Søknaden sendes til den skolen eleven tilhører.

Husk å sende med legeattest.

Søknadsfrist

Ingen spesiell

Ansvarlig avdeling

Porsgrunn kommune, Service- og administrasjonsavdelingen, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Gjeldende lov og regelverk

Forvaltningsloven

Opplæringsloven

Veiledende retningslinjer for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut