Storulykkebedrifter

Storulykke: En hendelse der det inngår ett eller flere farlige kjemikalier, som oppstår i en storulykkevirksomhet og som får en ukontrollert utvikling som umiddelbart eller senere medfører en alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier.

I Porsgrunn har vi storulykkebedrifter på Herøya og i Brevik. Hendelser ved storulykkebedriftene i Bamble kan også påvirke vår kommune. For mer informasjon fra disse bedriftene kan du trykke på lenkene nedenfor.    

Herøya Industripark Norcem - Brevik
Til toppen