Andre planer

Innhold

Kommunen kan også utarbeide og vedta temaplaner og handlingsplaner som skal følge opp overordnede målsettinger.

I motsetning til arealplaner så er ikke temaplaner og strategier juridisk bindende. Hensikten er å utdype og følge opp kommunens overordnede føringer som f.eks. gjennom boligstrategier, temaplan for idrett eller gatebruksplaner.

Det kan også lages tematiske kommunedelplaner. Prosessen er da styrt av plan- og bygningsloven, men har ikke en avgrensning i areal og er således ikke en arealplan.

Herunder har vi samlet noen av de mest aktuelle temaplanene utarbeidet av virksomhet for Byutvikling:

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 Mulighetsstudie For Knutepunkt Porsgrunn, 25.06.2018 Landbruksplan For Porsgrunn Og Skien Vedtatt 08.09.16 Kommundelplan For Klima Og Energi Gatebruksplan Som Vedtatt 14.04.2016 Boligstrategi Med Handlingsplan For Porsgrunn Kommune 2016 2019 Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 - Porsgrunn kommune
Til toppen