Byggesak

Innhold

Byggesaksbehandling - kommunen som bygningsmyndighet.

Oppføring, riving og alle former for utvidelse og endring av bygninger, konstruksjoner og anlegg skal godkjennes av kommunen som bygningsmyndighet før arbeidene settes i gang. Dette gjelder også deling av eiendom.

Virksomheten Byutvikling tilbyr følgende tjenester: 
• Behandling av søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) med underliggende regelverk. 
• Føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen holdes i kommunen. 
• Informasjon, råd og veiledning.

Kommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien samt regionale myndigheter i Telemark har samarbeidet om å legge til rette for en enhetlig og forutsigbar saksbehandling av alle typer plan- og byggesaker. Resultatet er Grenlandsstandarden.

Byggetiltakene kan deles inn i tre kategorier. En noe utfyllende beskrivelse av de ulike sakstypene finnes her.

Informasjon, råd og veiledning: 
• Går du med byggeplaner, kan du få blanketter, situasjonskart og informasjon om reguleringsplaner og bestemmelser på servicesenteret. 
• Ved større byggesaker anbefales å ta direkte kontakt med faglig kvalifisert foretak (arkitekt, rådgivende ingeniør, byggmester e.l.) for utforming og innsending av søknad.
• Ved ønske eller behov for møte med saksbehandler bes det om å ringe og avtale.

Kontakt oss

postmottak@porsgrunn.kommune.no
Postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn

Servicesenteret
Telefon: 35 54 70 00
Besøksadresse: Storgt 153

Til toppen