Temaplaner

Innhold

Oversikt over temaplaner.

Alkoholpolitisk handlingsplan

Navn Periode Vedtatt
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024  

Arbeidsgiverstrategi

Navn Periode Vedtatt
Arbeidsgiverstrategi 2020-2025  

Boligstrategi

Navn Periode Vedtatt
Boligstrategi med handlingsplan 2016-2019  

Folkehelse

Navn Periode Vedtatt
Sammen om Porsgrunnshelsa 2020  

Gatebruksplan

Navn Periode Vedtatt
Gatebruksplan   14.04.2016

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Navn Periode Vedtatt
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2022-2025 16.6.2022

Idrett og fysisk aktivitet

Navn Periode Vedtatt
Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2017-2027  

Klima og energi

Navn Periode Vedtatt
Kommuneplan for Klima og energi 2018-2025  

Knutepunkt Porsgrunn

Navn Periode Vedtatt
Mulighetsstudie Knutepunkt Porsgrunn   25.06.2018

Kommunikasjonsstrategi

Navn Periode Vedtatt
Kommunikasjonsstrategi

- Retningslinjer for kommunikasjon
- Kommunikasjonskanaler
- Slik bruker vi Facebook
- Kommunale virksomheter i sosiale medier
- Privat bruk og identitet i sosiale medier
2020-2025  

Kommunal planstrategi

Navn Periode Vedtatt
Kommunal planstrategi 2019-2023   10.12.2020

Kulturminneplan

Navn Periode Vedtatt
Verneplan for Porsgrunn kommune (gjeldende kulturminneplan)   1993

Landbruksplan

Navn Periode Vedtatt
Landbruksplan for Skien og Porsgrunn   08.09.2016

Skole

Navn Periode Vedtatt
Handlingsplan for inkludering av barn og unge 2020-2024 2020-2024  

Trafikksikkerhetsplan

Navn Periode Vedtatt
Trafikksikkerhetsplan 2022-2026  

Verdiskapende fortetting i Grenland

Navn    
VFG 191120 kortversjon Nov 2020  
VFG 191120 fullversjon Nov 2020  

Veteranplan for Porsgrunn

Navn Periode Vedtatt
Veteranplan for Porsgrunn kommune 2020-2023 11.02.2021Til toppen