Temaplaner

Innhold

Oversikt over temaplaner.

Alkoholpolitisk handlingsplan

Navn Periode Vedtatt
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024  

Arbeidsgiverstrategi

Navn Periode Vedtatt
Arbeidsgiverstrategi 2020-2025  

Boligstrategi

Navn Periode Vedtatt
Boligstrategi med handlingsplan 2016-2019  

Gatebruksplan

Navn Periode Vedtatt
Gatebruksplan   14.04.2016

Klima og energi

Navn Periode Vedtatt
Kommuneplan for Klima og energi 2018-2025  

Knutepunkt Porsgrunn

Navn Periode Vedtatt
Mulighetsstudie Knutepunkt Porsgrunn   25.06.2018

Kommunikasjonsstrategi

Navn Periode Vedtatt
Kommunikasjonsstrategi

- Retningslinjer for kommunikasjon
- Kommunikasjonskanaler
- Slik bruker vi Facebook
- Kommunale virksomheter i sosiale medier
- Privat bruk og identitet i sosiale medier
2020-2025  

Landbruksplan

Navn Periode Vedtatt
Landbruksplan for Skien og Porsgrunn   08.09.2016

Trafikksikkerhetsplan

Navn Periode Vedtatt
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021  

 

 

Malsett

Navn Periode Vedtatt
  2018-2021  
Til toppen