Temaplaner

Innhold

Oversikt over temaplaner.

Alkoholpolitisk handlingsplan

Navn Periode Vedtatt
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024  

Arbeidsgiverstrategi

Navn Periode Vedtatt
Arbeidsgiverstrategi 2020-2025  

Boligstrategi

Navn Periode Vedtatt
Boligstrategi med handlingsplan 2016-2019  

Folkehelse

Navn Periode Vedtatt
Sammen om Porsgrunnshelsa 2020  

Gatebruksplan

Navn Periode Vedtatt
Gatebruksplan   14.04.2016

Klima og energi

Navn Periode Vedtatt
Kommuneplan for Klima og energi 2018-2025  

Knutepunkt Porsgrunn

Navn Periode Vedtatt
Mulighetsstudie Knutepunkt Porsgrunn   25.06.2018

Kommunikasjonsstrategi

Navn Periode Vedtatt
Kommunikasjonsstrategi

- Retningslinjer for kommunikasjon
- Kommunikasjonskanaler
- Slik bruker vi Facebook
- Kommunale virksomheter i sosiale medier
- Privat bruk og identitet i sosiale medier
2020-2025  

Kommunal planstrategi

Navn Periode Vedtatt
Kommunal planstrategi 2019-2023   10.12.2020

Landbruksplan

Navn Periode Vedtatt
Landbruksplan for Skien og Porsgrunn   08.09.2016

Skole

Navn Periode Vedtatt
Handlingsplan for inkludering av barn og unge 2020-2024 2020-2024  

Trafikksikkerhetsplan

Navn Periode Vedtatt
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021  

Verdiskapende fortetting i Grenland

Navn    
VFG 191120 kortversjon Nov 2020  
VFG 191120 fullversjon Nov 2020  

Veteranplan for Porsgrunn

Navn Periode Vedtatt
Veteranplan for Porsgrunn kommune 2020-2023 11.02.2021Til toppen