Porsgrunn brann- og feiervesen (Grenland brann og redning)

Innhold

Porsgrunn brann- og feiervesen består av tre brannstasjoner fordelt på Sandøya (deltid), Brevik (kasernert/deltid) og hovedbrannstasjonen i Porsgrunn (helkasernert, feiertjeneste og administrasjon). Totalt er det 47 ansatte, og 22 deltidsmannskap.

Porsgrunn brannstasjon ble åpnet i 1999 og var et samarbeidsprosjekt med industriberedskapen på Herøya. Siden den gang har det skjedd flere endringer, og i dag er brannvesenet samlokalisert med både ambulansetjenesten og HiPs industribrannvesen.

Fra 01.01.2020 endrer Porsgrunn brann- og feiervesen selskapsform og slås sammen med Drangedal og Bamble brannvesen til et nytt interkommunalt selskap, Grenland brann og redning. Brannstasjonen i Porsgrunn vil være lokalisert på samme sted som i dag, mens brannstasjonen i Brevik samlokaliseres i ny brannstasjon i Bamble, når denne står klar.

Brannvesenets oppbygging og oppgaver

Administrasjon

Brannsjefen er virksomhetslederen i brannvesenet, og er den som sitter med ansvaret for brannvesenet i Porsgrunn. Til å bistå seg har han en varabrannsjef og to avdelingsledere.

Brannvesenet består av to avdelinger, utrykningsavdelingen og forebyggende avdeling. Feiertjenesten ligger under forebyggende avdeling. Enkelt fortalt skal forebyggende avdeling forhindre branner og andre ulykker i kommunen, mens utrykningsavdelingen skal slokke branner og håndtere andre hendelser. Brannvesenet er i stadig endring og tillegges stadig nye oppgaver.

Utrykningsavdelingen

Utrykningsavdelingen består av en avdelingsleder og fire vaktlag, med 8 personer på hvert lag, hvorav en er kasernert i Brevik. I tillegg har brannvesenet 22 deltidsbrannkonstabler fordelt på Brevik(12) og Sandøya(10).  Hvert vaktlag ledes av en egen brannmester.

Utrykningsavdelingens oppgaver er mye mer enn å bare slokke branner. De rykker ut på bilulykker, kjemikalieulykker, arbeidsulykker, drukningsulykker, redningsoppdrag på sjøen, dyreredningsoppdrag, trygghetsalarmer og mye annet. Det blir også flere og flere utrykninger for å bistå ambulansetjenesten og politiet, hvor de kan risikere å komme først både på helseoppdrag og i voldssituasjoner. Dette medfører behov for mye, og variert, øvelse og trening. 

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling består av en avdelingsleder, branninspektører/ingeniører fordelt på 3,5 årsverk, en feiermester, fire feiere og en feierlærling.

Tradisjonelt sett har branninspektørene brukt stor del av tiden på branntekniske tilsyn i industribygg, hoteller, forsamlingslokaler og andre særskilte brannobjekter. De siste tiårene har fokuset blitt flyttet mer over mot informasjonsarbeid og undervisning samt oppfølging av personer i definerte risikogrupper basert på brannstatistikk (eldre, rus/psykiatri, flyktninger). De gjennomfører undervisning på både barnehager, skoler, sykehjem og hos private bedrifter og industriarbeidsplasser, i tillegg til at det fortsatt blir gjennomført risikobasert tilsyn i bygg.

Feierseksjonen er under forebyggende avdeling. Branninspektørene gikk tilsyn på særskilte brannobjekter, mens feierne gjennomfører tilsyn i boliger og ordinære brannobjekter. I tillegg til boligtilsyn, feier de skorsteiner og fyrkjeler og kontrollerer at ildsteder er forsvarlig montert.

Kontaktinformasjon

Brannvesenet@porsgrunn.kommune.no

Navn

Stilling

Telefon

Epost

Morten Meen Gallefos

Brannsjef

970 58 614

Morten.meen.gallefos@porsgrunn.kommune.no

Stian Hovinbøle

Varabrannsjef

481 57 260

Stian.hovinbole@porsgrunn.kommune.no

Mari Bjørge

Leder utrykning

900 34 220

Mari.bjorge@porsgrunn.kommune.no

Hanne Pedersen

Leder forebyggende

944 37 645

hanne.pedersen@porsgrunn.kommune.no

Daniel Drage

Feieleder

469 090 11

daniel.drage@porsgrunn.kommune.no

 

Besøksadresse

Porsgrunn brannstasjon
Hydrovegen 53
3936 Porsgrunn

Til toppen