Hjemmetjenesten Øst/Vest

Innhold

Virksomheten omfatter områdene Osebakken, Vestsiden, deler av sentrum, Hovenga, Aaltvedt, Bjerketvedt, Breidablikk og Kjølnes.

Hjemmetjenesten  har som mål å gi gode tjenester i hjemmet som bygger på en kunnskapsbasert praksis, og som utføres av personell med høy faglig kompetanse. Virksomheten er i kontinuerlig utvikling.

Hjemmetjenesten Øst/Vest
Tlf: 35 56 24 31
Mandag - Fredag kl. 08.00-15.00

Besøksadresse: Borgehaven 1, 3911 Porsgrunn
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Virksomheten består av 4 avdelinger:

3 avdelinger for ambulerende hjemmetjenester med hver sin avdelingsleder

Avdeling Osebakken

Avdelingsleder Hilde Raflund Jacobsen
Telefon dagtid: 35 56 24 39

Avdeling Vest

Avdelingsleder Torill Gulløy
Telefon dagtid 35 56 24 38

Avdeling Hovenga

Avdelingsleder: Olaug Løkka Hansen
Telefon dagtid 35 56 24 41

BPA

Avdelingsleder Jorunn Hustad Nilsen
Telefon dagtid: 909 94 750

Virksomhetsleder

Inger Heie
Telefon: 480 26 458

Telefontid kvelder: Kl. 18.45 – 19.45
Telefonnummer: 35 56 24 31

Telefontid lørdag og søndag: 07.30- 08.00 og 12.00-13.00

Telefonnummer: 35 56 24 31

Til toppen