Økonomi og finans

Innhold

Økonomi og finans er organisert i 3 avdelinger med til sammen 24 ansatte.

 • Lønn
 • Regnskap
 • Budsjett

Økonomi og finans skal tilrettelegge for god økonomistyring slik at Porsgrunn kommune kan skape og levere gode tjenester til våre innbyggere.

Virksomheten har ansvaret for å videreutvikle og drifte kommunens felles økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær, fakturering, regnskap og innfordring av kommunale krav.

Kommunen benytter i dag UBW Agresso og Framsikt som økonomistyringssystem.

Våre oppgaver

 • Administrasjon av kommunens systemer for økonomi og styringsdata
 • Ansvarlig for budsjett- og økonomiplan prosessene
 • Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket KEOPS og Porsgrunn Kirkelig Fellesråd
 • Fakturabehandling - fra mottak til betaling
 • Fakturering og innfordring av kommunale krav
 • Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær
 • Pensjonskontakt for ansatte
 • Innkjøpskontakt og primærkontakt mot GKI
 • Finans og låne forvaltning
 • KOSTRA – rapportering
 • Brukerundersøkelser
 • Digitalisering og utvikling av økonomi området

Noen nøkkeltall (fra 2018)

Antall utsendte fakturaer

97 000

Antall inngående fakturaer

51 000

Antall sammenstillingsoppgaver

6 000

Antall utlønninger pr mnd

4 300

Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kr)

1 500 000

Lånegjeld (Beløp i mnok)

3 235

Finansielle aktiva (Beløp i mnok)

948,7

 

Porsgrunn, Skien og Siljan har felles skatteoppkreverkontor, Kemneren i Grenland, som er lokalisert i Skien.

Kontaktinformasjon

Tlf: 35 54 70 00

Mail: okonomi@porsgrunn.kommune.no

Besøksadresse: Rådhusgata 7

 

Til toppen