'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Varsel om oppstart for detaljregulering for Zoarbakken 4

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsler Asplan Viak oppstart av detaljregulering for Zoarbakken 4, gbnr 82/36 samt for deler av gbnr 82/387, 82/382 og 82/298 i Porsgrunn kommune.

Zoarbakken 4Samtidig varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for samme planområde i medhold av § 17-4 i plan- og bygningsloven.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for endring fra industri til boligformål. Utvikling av området til boligformål er i tråd med høringsforslag til ny kommuneplans arealdel. Området er tenkt utviklet med en kombinasjon av frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse og ombygging av eksisterende industribygg til leilighetsblokk. Det legges ikke opp til økning i høyde i forhold til eksisterende bebyggelse. Deler av arealene må fylles opp for å komme over flomnivå. Trase for kyststi vil bli ivaretatt i planarbeidet. Det er et verneverdig bolighus i planområdet og dette vil bli ivaretatt i planen.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til: Asplan Viak AS v/Lars Krugerud, tlf 40847395, epost lars.krugerud@asplanviak.no

Merknader til planarbeidet sendes:

Asplan Viak AS
Postboks 393 Sentrum
3701 Skien

Kopi av merknad kan sendes:
Porsgrunn kommune Byutvikling,
Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Frist for uttale er 13.02.2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut