'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Mule – for utbygging av sykehjem og boliger

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12.8 varsles det at Porsgrunn kommune ved Eiendomsforvaltningen setter i gang arbeid med reguleringsplan for et område på Mule.

MulePlanområdet omfatter område på Mule, avgrenset av Nystrandvegen mot sørøst, Malmvegen mot sørvest, E-18 mot nordvest og eiendomsgrense for gnr./bnr. 59/1 og 59/66 mot nord, som vist på kartutsnittet .

Området er for det meste vist som byggeområde for offentlig bygning og boliger i arealdelen til kommuneplanen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av sykehjem- og boligfunksjoner. I arbeidet inngår også vurdering av adkomst- og parkeringsforhold.

Eventuelle synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes fortrinnsvis elektronisk eller skriftlig, innen 12. august 2013 til: Porsgrunn kommune, Eiendomsforvaltningen, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til Ivar Øverli,
tlf. 950 80 633, e-post: ivar.overli@porsgrunn.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut