'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Reguleringsplan for Lahelle sør, off.ettersyn

Forslag til reguleringsplan for Lahelle sør, planid 138

Porsgrunn kommune ved Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i møte 16.10.12 i sak 54/12 å legge privat forslag til Reguleringsplan for Lahelle Sør, detaljregulering med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i perioden 02.11.12 til 14.12.12.

Planområdet dekker et areal på ca 19,4 daa og ligger på Vestsiden ned mot Porsgrunnselva rett nord for Lahelle brygge. Området er i dag i bruk til industri.

Planforslaget er fremmet av JM Norge AS og hensikten med ny plan å legge til rette for ca 90 boliger i blokkbebyggelse og å sikre et allment tilgjengelig friområde langs elva.

Planforslaget med tilhørende bestemmelser er lagt ut på kommunens servicesenter i Storgata 153.

Eventuelle merknader må sendes Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller via elektronisk høringsvar innen 14.12.2012.

Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes Byutvikling ved saksbehandler: Lars-Petter Ose, tlf. 35 54 78 50.

138_Oversiktskart.pdf

138_PKT_vedtak_1X.pdf

138_Saksframlegg_1X.pdf

138_Plankart.pdf

138_Planbestemmelser_2012_08_24.pdf

138_Illustrasjonsplan.pdf

138_Fasadeoppriss.pdf

138_Snitt_AA.pdf

138_novapoint20121102_sos.zip

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut