'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Reguleringsplan for Brevikåsen

Bystyret vedtok i sitt møte 01.12.2011 i sak 101/11 privat forslag til ”Reguleringsplan for Brevikåsen”.

BrevikåsenReguleringsplanen består av plankart, sist revider 24.10.2011 og planbestemmelser, sist revidert 01.12.11, samt saksframlegg til 1. behandling med PTK sitt vedtak i møte 12.04.2011 og saksframstilling til sluttbehandling med bystyret sitt godkjenningsvedtak i møte 01.12.11.

Planområdet måler ca. 70 daa og ligger i Brevikåsen rett nord for Brevik sentrum og like sør for sementfabrikken til Norcem på Dalen. 

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av nye boliger i deler av Brevikåsen, samt å sikre bevaring av natur- og friluftsområdene i resterende deler av planområdet.

Plandokumenter som pdf-filer:

Brevikåsen OVERSIKTSKART.pdf
Brevikåsen BYSTYRETS GODKJENNINGSVEDTAK.pdf
Brevikåsen SAKSFRAMLEGG SLUTTBEHANDLING.pdf
Brevikåsen 1.GANGSBEHANDLING.pdf
Brevikåsen PLANKART.pdf

Brevikåsen PLANBESTEMMELSER.pdf

Brevikåsen SNITTEGNING.pdf

Brevikåsen ILLUSTRASJONSPLAN.pdf

Ved spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Lars-Petter Ose, tlf. 35 54 78 50
e-post: Lars.petter.ose@porsgrunn.kommune.no

Bystyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Miljøverndepartementet.

Eventuell klage skal fremmes skriftlig for Utvalg for plan og kommunalteknikk innen 04.02.2012 fortinnsvis via elektronisk høringssvar eller i brevs form adressert til:

Porsgrunn kommune
Byutvikling
Postboks 128
3901 Porsgrunn

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut