'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for et område ved Gravavegen

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Bystyret vedtok i møte 07.05.2015, i sak 37/15, forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for et område ved Gravavegen.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Planområdet ligger på Heistad i området som heter Grava.

Den godkjente detaljreguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse.

Av saksframlegget ved planforslagets 1.gangs behandling og ved sluttbehandlingen framgår blant annet hvilke uttalelser som er innkommet under planprosessen og hvilke vurderinger som er gjort av disse innkomne uttalelsene. Av saksfremlegget ved sluttbehandlingen fremgår blant annet hvilke planfaglige endringer som er gjort etter 1.gangs behandling av reguleringsplanen.

Saksdokumentene kan også sees på kommunens Servicesenter i Storgata 153.

Vedtaket kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig for Utvalg for plan og kommunalteknikk v/Virksomhet for Byutvikling, fortrinnsvis som elektronisk høringsuttalelse, e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 19.06.2015.

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til Byutvikling.

Saksbehandler:
Ena  Selimotic 
Tlf: 35 54 74 29

Dokumenter
1_Vedlegg_1_Dokumentliste datert 15.05.2015.pdf
2_Vedlegg_2_Oversiktskart.pdf 376421_1_1.pdf
3_Vedlegg_3_Forslag til reguleringsplan for et område ved Gravavegen plankart.pdf
4_Vedlegg_4_Forslag til reguleringsplan for et område ved Gravavegen reguleringsbestemmelser.pdf
5_Vedlegg_5_Forslag til reguleringsplan for et område ved Gravavegen Planbeskriv 376424_1_1.pdf
6_Vedlegg_6_Forslag til reguleringsplan for et område ved Gravavegen ROS-analyse 376427_1_1.pdf
7_Vedlegg_7_Utomhusplan.pdf
8_Vedlegg_8_Sjekkliste for planlegging.pdf
9_Vedlegg_9_Gravaåsen_Kartlegging naturmiljø.pdf
10_Vedlegg_10_Merknader ved varsel om oppstart.pdf
11_Vedlegg_11_Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for et område ved Gravavegen saksfremlegg 1 gangsbehandling.pdf
12_Vedlegg_12_Vedtak i utvalg for plan og kommunalteknikk.pdf
13_Vedlegg_13_Merknader etter 1 gangs behandling.pdf
14_Vedlegg_14_Arkeologisk registrering RAPPORT Gravaveien.pdf
15_Vedlegg_15_Vedtak i bystyret.pdf
16_Vedlegg_16_Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for et område ved Gravavegen saksfremlegg sluttbehandling.pdf
17_Vedlegg_17_Vedtak i utvalg for plan og kommunalteknikk ved 1.gangs behandling.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut