'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Godkjenning av reguleringsplan for Mule sykehjem

Bystyret har i møte 26.03.15 i sak 30/15 godkjent “Reguleringsplan for Mule sykehjem.”

Mule - SykehjemPlanområdet omfatter et areal på 46,7 daa og ligger mellom E18 og Nystrandvegen inntil og nord for Malmvegen på Mule. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nye institusjonsbygninger, sikre vern av en steinalderboplass samt å sikre bevaring av naturområder i resterende deler.

Reguleringsplanen kan sees på Servicesenteret, Storgata 153..

Bystyrets godkjenningsvedtak kan påklages til kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Eventuell klage skal først fremmes skriftlig, fortrinnsvis elektronisk, for Utvalg for plan og kommunalteknikk og sendes Virksomhet for byutvikling, postboks 128, 3901 Porsgrunn, eller som e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no innen fredag 15.05.2015.

Reguleringsplanen består av Plankart og Planbestemmelser, begge datert 07.07.2014 og sist revidert 25.03.2015, samt Planbeskrivelse med saksframlegg og politiske vedtak.

Plandokumenter som pdf-filer:

1. Oversiktskart.pdf
2. Planbeskrivelse.pdf
3. Plankart.pdf
4. Planbestemmelser.pdf
5. Adresseliste.pdf

Ved spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Lars-Petter Ose, tlf. 35 54 78 50, e-post: Lars.petter.ose@porsgrunn.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut