'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Godkjennelse av reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Down town/Porsgrunn sentrum sør. Avsluttet.

Bystyret vedtok i møte 31.3.2011, (sak 16/11) forslag til reguleringsplan, alternativ PK, sist datert 22.3.2011, med tilhørende konsekvensutredning for Down Town/Porsgrunn sentrum Sør.

Området er på ca. 240 daa og strekker seg fra Ferjegata i nordøst til Frednesbrua i sørvest.  Mot nordvest grenser planområdet i Porsgrunnselva, og mot sørøst i hovedsak langs østsiden av Storgata/Kulltangvegen.  Skippergata og området nordvest for Skippergata ligger også innenfor planområdet.

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvikling av den sørøstre delen av Porsgrunn Sentrum med handel, kontor, hotell, bolig m.m.

På Frednesøya legger planforslaget opp til et boligområde med ca. 190 sentrumsnære boenheter.

Reguleringsplanen kan sees på Servicesenteret, Storgata 153.

Konsekvensutredning.pdf
519519_RegPlan_Down Town_Rev.pdf
Bestemmelser 22 3 2011.pdf

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig for Utvalg for plan og kommunalteknikk og sendes
Virksomhet for byutvikling
Pb 128,
3901 Porsgrunn
innen 10.5.2011.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut