'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan for Vetle Mules veg

Porsgrunn kommune, Utvalg for plan og kommunalteknikk, vedtok 11.03.14 (sak 14/14) å legge et forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Vetle Mules veg ut til offentlig ettersyn/høring i perioden 16.04.14 – 28.05.14.

Planområdet er ca. 32 daa og ligger på Mule mellom Fv30 Nystrandvegen (tidligere E18) og Eidangerfjorden.

 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortetting av et eksisterende boligområde med 9 nye eneboligtomter.

Endelig planbeskrivelse, dat. 20.02.14 Vetle Mules veg.pdf
Illustrasjonsplan, dat. 20.02.14.pdf
Oversiktskart, dat. 27.02.141.pdf
Reguleringplan, forslag plankart dat. 20.02.14.pdf
Reguleringsbestemmelser forslag dat. 20.02.14, .bestemmelser.pdf
Saksframlegg i PKT-sak 14-14 Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Vetle Mules veg - 1. gangs behandling.pdf
Saksprotokoll i PKT-sak 14- 14, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR VETLE MULES VEG.pdf
Traséer for kyststi - alternative traséer.pdf
Utsnitt KP's arealdel.pdf


Reguleringsplanforslaget kan sees på Servicesenteret, Storgata 153. Eventuelle merknader sendes fortrinnsvis på epost
til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller som brev til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 28.05.14.

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til Byutvikling. 

Saksbehandler: John Lium, tlf.  35 54 74 21.
Byutvikling

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut