'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan for Pans veg 20 på Heistad, detaljregulering

Pans veg 20 på HeistadPorsgrunn kommune ved Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i møte 17.09.13 i sak 46/13 å legge privat forslag til Reguleringsplan for Pans veg 20, detaljregulering med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i perioden 04.10.13 til 15.11.13.

Planområdet dekker et areal på 9,1 daa og omfatter området med det gamle “Heistadhus” rett nordvest for gamle Heistad barneskole.

Planforslaget er fremmet av grunneier Dream AS og legger til rette for ca 50 hybelleiligheter, kontorer og lagervirksomhet innenfor planområdet.

Planforslaget med tilhørende bestemmelser er lagt ut på kommunens servicesenter i Storgata 153.

Eventuelle merknader må sendes Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller via elektronisk høringssvar  innen fredag 15.11.2013.

Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes Byutvikling ved saksbehandler: Lars-Petter Ose, tlf. 35 54 78 50.

1. Oversiktskart.pdf
2. Vedtak PKT.pdf
3. Saksframlegg.pdf
4. Uttalelse Samarbeidsråd for funksjonshemmende.pdf
5. Forslag til Plankart.pdf
6. Planbestemmelser.pdf
7. ILllustrasjonsplan.pdfFant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut