'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan for Øvre Frednes

Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Øvre Frednes lagt ut til offentlig ettersyn – Byutvikling inviterer til orienteringsmøte om reguleringsforslaget.

Øvre FrednesUtvalg for plan og kommunalteknikk vedtok 16.09.14, sak 45/14 offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Øvre Frednes - Byutvikling inviterer til orienteringsmøte om planforslaget 19.11.2014 kl. 19.00 i Teknisk bygg

Porsgrunn kommune, Utvalg for plan og kommunalteknikk, vedtok 16.09.14 (sak 45/14) å legge et forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Øvre Frednes ut til offentlig ettersyn/høring i perioden 17.10.14 – 28.11.14.
Planområdet er ca. 9 daa og ligger rett vest for krysset Fv 356 Øyekastvegen/Øvre Frednes veg  i et parkområde som domineres av den vernede Villa Øvre Frednes.

Hensikten med planforslaget er å utvikle Øvre Frednes som et boligområde med felleslokaler for «unge eldre», og med ny bebyggelse i form av ca. 40 boligenheter samt næring og servicetilbud tilknyttet boliger for « unge eldre». Videre er hensikten å ivareta omgivelsene til den historiske murvillaen og legge til rette for bruk av uteområdene.

Dokumenter

Illustrasjonsplan, dat. 20.08.14.pdf
Kartskisse over foreslått endring av arealformål.pdf
KARTVEDLEGG TIL ANNONSE 17.10.14.pdf
Oversiktskart,dat. 25.08.14.pdf
Reg.plan Øvre Frednes, Planbeskrivelse, inkl. ROS-analyse, dat. 20.08.14.pdf
Reguleringsplan for Øvre frednes, reg.bestemmelser dat. 20.08.14.pdf
Reguleringsplankart Øvre Frednes.pdf
Saksframlegg ved 1. gangs behandling 16.09.14.pdf
Saksprotokoll ved 1. gangs behandling i PKT 16.09.14, sak 45-14.pdf
Utsnitt av gjeldende kommuneplans arealdel 2007 - 20120.pdf
Utsnitt av høringsforslag Arealdelen 2014 - 2025.pdf

Reguleringsplanforslaget kan også sees på Porsgrunn kommunes  Servicesenter, Storgata 153. Mulige merknader/uttalelser sendes  til Byutvikling, fortrinnsvis som elektroniske høringsuttalelse, epost postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128,   3901 Porsgrunn innen 28.11.14.
Saksbehandler: John Lium, tlf.  35 54 74 21.
Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til Byutvikling.

I forbindelse med  reguleringsplanforslagets offentlige ettersyn inviteres til et åpent møte  onsdag 19.11.14 kl. 19.00. Sted: Kantina i 2. etg i Teknisk bygg, Rådhusgata 7.
Alle er vel møtt!
Byutvikling

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut