'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg legges ut til offentlig ettersyn

Byutvikling inviterer til orienteringsmøte om reguleringsplanforslaget

Brevik og FurulundUtvalg for plan og kommunalteknikk vedtok 14.10.2014 (sak 13/03390) offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg, med tilhørende bestemmelser.

Byutvikling inviterer til orienteringsmøte om planforslaget 27.11.2014, kl 18 – 20. Sted: Brevik oppvekstsenter.

Utvalg for plan og kommunalteknikk, vedtok 14.10.2014 (sak 13/03390) å legge et forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg ut til offentlig ettersyn/høring i perioden 31.10.2014 – 14.12.2014. Regulert areal er på 71,96 daa og ligger i Brevik mellom Breviksvegen og Eidangervegen.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nytt oppvekstsenter og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt erstatningsarealer for idrettsformål.

Planforslagets saksdokumenter:

13-03390-12 1_Dokumentliste.pdf 330926_1_1.pdf
13-03390-12 3. Nye Brevik oppvekstsenter mm. Plankart. 330928_1_1.pdf
13-03390-12 4_Reguleringsbestemmelser_detaljregulering for nye Brevik oppvekstsenter og Furu 330929_1_1.pdf
13-03390-12 5_Planbeskrivelse - detaljregulering for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund i 330930_1_1.pdf
13-03390-12 6_ROS-analyse.pdf 330931_1_1.pdf
13-03390-12 Forslag til detaljreguleringsplan for Nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idre 330879_7_1.pdf
13-03390-20 Vedtak PKT, 14102014, Sak 47-14, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN (detaljregulering) 334114_1_1.pdf


Reguleringsplanforslaget kan også sees på Porsgrunn kommunes Servicesenter, Storgata 153. Mulige merknader/uttalelser sendes til Byutvikling, fortrinnsvis via elektroniske høringssvar, på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 14.12.2014.

Saksbehandler:

Ena Selimotic, tlf: 35 54 74 29

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til Byutvikling.                                                                                 

Alle er vell møtt.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut