'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Tjenesteerklæring for flyktninger - bosetting og kvalifisering

Tjenesten omfatter:
Bistand til flyktninger som bosettes i kommunen på grunnlag av avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I henhold til Introduksjonsloven er det rett og plikt til deltakelse i Introduksjonsprogram.  Introduksjonsprogram kan vare inntil to år, og tilrettelegges for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering. 

Målsetting:
Det er vårt mål at du skal komme ut i arbeid eller utdanning så fort som mulig.
 
Hvem kan få hjelp?
Flyktninger som er bosatt i kommunen på grunnlag av avtale med IMDi.

Hva består tjenesten i?
Tjenesten gis i samarbeid med deg og de du samtykker til at vi samarbeider med.
Tjenesten kan være:
• Bistand ved etablering i bolig.
• Det opprettes en fast kontaktperson.
• Kartlegging av skole- og erfaringsbakgrunn, kvalifiseringsbehov og hvilke tiltak du kan nyttiggjøre deg.
• Utarbeiding av individuell plan i henhold til Introduksjonsloven.
• Informasjon, råd og veiledning.
• Oppfølging av fast kontaktperson i Introduksjonsprogrammet. 
• Koordinering av tiltak.

Hvordan er saksbehandlingen?
• Før bosetting kontakter vi deg ved statlig mottak for asylsøkere.
• Bolig er ferdigstilt ved ankomst.
• Kontaktperson og aktuelle samarbeidspartnere tilrettelegger for ditt behov for tjenester i kommunen.
• Det fattes vedtak i henhold til Introduksjonsloven og Lov om sosiale tjenester mv.

Hva kan du forvente av oss?
• Vårt samarbeid med deg bygger på respekt for deg og din livssituasjon.
• Vi gir informasjon, råd og veiledning.
• Vi tilbyr deg samtaler.
• Vi tilbyr deg tolketjeneste/ oversettelse etter behov.
• Vi samarbeider med deg i utarbeiding av individuell plan og tiltak i forbindelse med introduksjonsprogrammet, arbeid, kurs, utdanning og trygderettigheter.
• Vi bistår deg i kontakt med andre aktuelle offentlige eller private instanser.
• Vi ivaretar taushetsplikt.

Hva forventer vi av deg?
• At du gir alle nødvendige og riktige opplysninger, eventuelt gir samtykke til å innhente relevant informasjon for vårt arbeid.
• At du er en aktiv samarbeidspartner.
• At du holder inngåtte avtaler og sier i fra dersom noe hindrer deg i dette.
• At du forteller oss hva du ønsker, hva du er fornøyd med og hva vi kan bli bedre på.

Hva koster tjenesten?
Tjenesten er gratis.

Klage:
Informasjon om klageadgangen finner du i vedtaket.
Dersom klagen ikke tas til følge, sender vi den til Fylkesmannen i Telemark for endelig avgjørelse.


Praktiske opplysninger:

Ansvarlig for tjenesten:  Sosial- og flyktningtjenesten i NAV Porsgrunn.

Telefon: 35 54 70 00 kommunens sentralbord.
35 54 73 60 Sosial- og flyktningtjenestens sentralbord.
Telefax: 35 55 98 02.


Adresser:
Besøk: Helse- og sosialsenteret ”Skomværhuset”,     Storgt. 147 – 3. etg., 3915 Porsgrunn.
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Ekspedisjon, åpningstid: Alle hverdager kl. 09.00 – 14.00.
Saksbehandlere, telefontid: Alle hverdager kl. 09.00 – 10.30.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut