'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Startlån bolig

Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet gis

 • som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
 • til utbedring av nåværende bolig
 • til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig
 • til toppfinansiering ved bygging av ny bolig
 • unge i etableringsfasen
 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • funksjonshemmede
 • flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • økonomisk vanskeligstilte husstander

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet.

Lånet følger Husbankens rentevilkår.

Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Du må sende skriftlig søknad med dokumentasjon til kommunen for å få startlån. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til kommunen eller på Husbankens hjemmeside (se nedenfor). Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Veiledning om starlån kan fås på Servicesenteret.

Besøksadresse: Storgt 153

Tlf 35 54 70 00

 • Eventuell salgsoppgave/takst av boligen (ikke eldre enn seks måneder)
 • Siste års selvangivelse og ligningsutskrift
 • Finansieringsplan
 • Dokumentasjon på eventuell egenkapital / annen finansiering 
 • Lønnsslipp for de to siste månedene
 • Trygdeytelser (giroblankett)
 • Barnebidrag (giroblankett)
 • Husleie/fellesutgifter, eventuelt andre boutgifter (ved forhåndsgodkjenning gjelder ikke dette)
 • Gjeldsforhold (nedbetalingsplan for alle lån)
 • Andre utgifter (dagmamma, barnehage o.l.)
 • Eventuelle separasjonspapirer/skifteavtale
 • Kopi av gyldig legitimasjon
 • Eventuell legeattest/sosialrapport 
Søknaden sendes til

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Merknader

Søknad sendes til:

Porsgrunn kommune,

Eiendomsforvaltningen

Postboks 128,

3901 Porsgrunn


27.04.2009 13:23:19
02.05.2010 15:09:16

Eiendomsforvaltningen

Virksomhetsleder

Terje Madsen

Postboks 128,

3901 Porsgrunn

Tlf 35 54 70 00

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?