'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Sosialtjenester for innsatte i fengsel

Sosialtjenesteloven gjelder for sikringsdømte, innsatte i kriminalomsorgens institusjoner og under alternativ soning etter fengselslovens §12 på lik linje med andre.

Innsatte kan søke sosialtjenesten i den kommunen han/hun oppholdt seg i før innsettelsen, om tjenester og økonomisk stønad. Det forutsettes at man først undersøker om kriminalomsorgen kan dekke det aktuelle behovet.

Tjenesten omfatter økonomisk rådgivning og støtte til utgifter som bl.a:

  • klær/sko
  • særlige hjelpemidler, f.eks. briller
  • nødvendig tannhelsetjeneste
  • kost og losji under permisjoner
  • aktiviteter

Ved løslatelse kan sosialtjenesten tilby:

  • midlertidig husvære for dem som ikke er i stand til å skaffe det selv
  • hjelp til mer permanent husvære og etablering

Tjenestene tildeles etter en individuell vurdering.

Dette er en lovpålagt tjeneste, jf. sosialtjenesteloven §§ 4-1, 4-5, 5-1 og 5-2 og barnevernloven.

Det må søkes om tjenestene på samme måte som innbyggere ellers søker om sosiale tjenester. Du kan henvende deg til den kommunen du oppholdt deg i før arrestasjonen. Dersom du ikke oppholdt deg i Norge da du ble arrestert, kan du henvende deg til arrestasjonskommunen. Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden. Sammen med søknaden må du legge ved en bekreftelse fra fengselet om soningens varighet, inntekter i fengselet, hjelpebehovet o.l.

Søknaden sendes til
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. 
Merknader

17.12.2008 11:25:42
02.05.2010 14:58:28

 

NAV Porsgrunn.

v/  NAV-leder Grunde Grimsrud.

Postboks 1012.

3905 Porsgrunn.

Tlf 35 11 48 00.

postmaster@porsgrunn.kommune.no

nav.porsgrunn@nav.no

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?